De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Duurzaamheid

Met alle rioleringen, dijken, gemalen, bruggen en wegen die we bouwen, beschermen we ons land en alles wat ons lief is. Dan is het logisch dat we ondernemen op een duurzame en sociaal verantwoorde manier. We vinden het belangrijk dat onze organisatie, onze opdrachtgevers en onze omgeving bij elkaar betrokken zijn en we onderscheiden ons daarin door een persoonlijke en karakteristieke aanpak.

Een land waarin de mens leeft in balans met zijn omgeving, dat is onze droom. Daarom zijn we permanent bezig om onze organisatie te verbeteren op het gebied van efficiëntie, veiligheid, gezondheid en milieu. Dit wordt onderschreven door de certificaten ISO 14001:2015 en CO2-prestatieladder.

ISO 14001:2015
Het milieuzorgsysteem ISO 14001:2015 maakt inzichtelijk welke maatregelen er genomen worden om de milieuprestaties continu te verbeteren, de milieubelasting steeds verder terug te dringen en de milieuwet- en regelgeving na te leven.

CO2-prestatieladder
De CO2- prestatieladder maakt inzichtelijk welke maatregelen er genomen  worden voor besparing en duurzaam gebruik van brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-ladder betreft. Op de website van de SKAO hebben is vindt u een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf. Klik hier voor de pagina van De Kuiper Infrabouw.

Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar info@dekuiperinfrabouw.nl

CO2-prestatieladder niveau 3
Klik hier voor het certificaat.   

Rapportage
Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2018
Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2019
Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2020
Klik hier voor de rapportage van de CO2-Prestatieladder van 2021

Voortgangsrapportages
Klik hier voor de voortgangsrapportage 1 (juli 2017 - december 2017)
Klik hier voor de voortgangsrapportage 2 (januari 2018 - juni 2018)
Klik hier voor de voortgangsrapportage 3 (januari 2019 - juni 2019)
Klik hier voor de voortgangsrapportage 4 (januari 2020 - juni 2020)
Klik hier voor de voortgangsrapportage 5 (januari 2021 - juni 2021)

Rapportage projecten
Klik hier voor de rapportage van het project Herinrichting Marslaan e.o. Nieuw-Lekkerland
Klik hier voor de rapportage van het project Herinrichting Fortuijnplein e.o. Groot-Ammers
Klik hier voor de rapportage van het project Reconstructie centrum Schelluinen
Klik hier voor de rapportage van het project Realisatie kademuur Molenaarsgraaf
Klik hier voor de rapportage van het project Realisatie civiele werk en werktuigbouwkundige installatie stuwlijn sifon ARK te Tiel

 

 

Waarom De Kuiper Infrabouw?

  • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
    Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
  • Alle infrastructurele disciplines in huis
    Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
  • Altijd op zoek naar de beste oplossing
    Simpel als het kan, intelligent als het moet.