De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3195-dia1.jpg

Herinrichting Zeilmakersstraat

De Zeilmakersstraat, de woonstraat aan de achterzijde van winkelcentrum Makado, in Alblasserdam gaat op de schop. Behalve de vervanging van de riolering en de aanleg van een regenwater riool, krijgt ook de buitenruimte een metamorfose. Samen met de bewoners, winkeliers en de gemeente is in de afgelopen jaren een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Op 14 juni 2021 is De Kuiper Infrabouw gestart met de werkzaamheden en medio oktober 2021 wordt het project opgeleverd. 

De metamorfose van de Zeilmakersstraat

De woningen in de Zeilmakersstraat stammen van eind jaren ’50. Het terrein waar nu winkelcentrum Makado is gelegen, was destijds nog akkerland. In de loop der jaren is de straat aangepast naar de toen geldende behoeften. Inmiddels is de straat en de riolering toe aan vervanging. Dit moment wordt gelijk gebruikt om een nieuwe en moderne inrichting te maken. De uitstraling zal uiteraard nieuw en ruim van opzet zijn met voldoende ruimte voor parkeren voor bewoners en werknemers van de winkels.

Welke werkzaamheden voert De Kuiper Infrabouw uit?

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van de huidige verhardingen, waarna de riolering wordt vervangen. Eveneens wordt een nieuwe riolering aangelegd voor de afvoer van het regenwater. Tot slot zal de buitenruimte opnieuw worden ingericht. Bekijk hier het terreininrichtingsplan!

Omgevingsinformatie

De bereikbaarheid en distributie van de winkels is belangrijk. Om die reden hebben we de werkzaamheden in fases gedeeld. Zo blijven de woningen en de winkels zo lang als mogelijk bereikbaar. Wanneer winkels op momenten niet bereikbaar zijn, zal De Kuiper Infrabouw in overleg met betreffende winkeliers afspraken maken over andere manieren van bevoorrading.

In de uitvoeringsperiode vinden werkzaamheden plaats in de Zeilmakersstraat en wordt de straat veel gebruikt door bewoners, bevoorradingsverkeer en de aan- en afvoer van bouwmaterieel. Daarom is het tijdens de uitvoeringsperiode niet toegestaan om de Zeilmakersstraat als parkeergelegenheid voor het winkelpersoneel en bezoeker te gebruiken. Dit wordt eveneens met bebording ter plaatse aangegeven.

Bewonersbrief 
Klik hier voor de bewonersbrief van d.d. 7 september 2021.

Informatieavond
Donderdag 3 juni 2021 heeft een (digitale) informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de bewoners van de Zeilmakersstraat. Omgevingsmanager Jasper Putter heeft de winkeliers persoonlijk bezocht om de werkzaamheden toe te lichten en afspraken te maken over de bevoorrading.

Aanbieden huisvuil
In overleg met HVC zal De Kuiper Infrabouw per fase een plan afspreken over hoe en waar het huisvuil wordt opgehaald gedurende het project. Deze informatie wordt met de bewoners en winkeliers gedeeld.

Planning en fasering

De werkzaamheden vinden plaats in 3 fases. Deze fases zijn weergegeven op de tekening onder de tekst.

Fase 1 betrof de aansluiting Wilde Woutstraat en ging van start op 14 juni 2021. Deze fase is inmiddels afgerond. 

Fase 2 betreft het gedeelte vanaf de ingang winkelcentrum Zeilmakersstraat tot en met de distributie-ingang van de Lidl. De werkzaamheden van fase 2 zijn gestart op 16 augustus 2021. Om de bevoorrading van de winkels zo goed mogelijk te laten verlopen wordt in fase 2 op 30 augustus 2021 ook fase 3 opgebroken. In september vinden er dus zowel in fase 2 als fase 3 werkzaamheden plaats. Opvolgend wordt fase 3 in oktober 2021 afgerond. Daarmee is het gehele project naar verwachting medio oktober 2021 gereed.  

Bekijk hier het verkeersplan van fase 3b. 

Contact

Heeft u vragen over het project en staat deze niet bij onderstaande ‘Vragen en Antwoorden’? Neem dan contact op met omgevingsmanager Jasper Putter. Hij is te bereiken via emailadres j.putter@dekuiperinfrabouw.nl.

Heeft u een dringende vraag, dan kunt hem ook bereiken op zijn mobiele telefoonnummer 06-1004 9641.

Vraag en Antwoord

Klik hier voor de gestelde vragen en antwoorden.

Heeft u een vraag? Stel deze gerust per e-mail aan de omgevingsmanager via e-mailadres j.putter@dekuiperinfrabouw.nl met als onderwerp ''Vraag en Antwoord''. Veel gestelde vragen zullen met antwoord op deze plaats worden gepubliceerd. 

 Waarom De Kuiper Infrabouw?

  • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
    Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
  • Alle infrastructurele disciplines in huis
    Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
  • Altijd op zoek naar de beste oplossing
    Simpel als het kan, intelligent als het moet.