De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2491-ophaalbrug-reeuwijk-6296883.jpg

Vervangen ophaalbrug Reeuwijkse plassen

Smalle wegen, veel water, rietkragen en dijken tussen de bebouwde omgeving van Gouda en Reeuwijk. Een typisch Hollands landschap. De Reeuwijkse plassen bestaan uit dertien rechthoekige plassen die voornamelijk recreatief gebruikt worden. Een uitgestrekt gebied met een oppervlakte van ruim 735 hectare! In de 18e eeuw is dit gebied ontstaan door turfwinning. De afzonderlijke plassen worden gescheiden door smalle weggetjes. Om de veiligheid van weggebruikers te borgen is De Kuiper Infrabouw benaderd voor het vervangen van een ophaalbrug die één van de plassen verbindt. 

Ontwerpfase 

Na de definitieve gunning van het project is het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief- en uitvoeringsontwerp. In deze ontwerpen is rekening gehouden met de zeer beperkte bereikbaarheid van het gebied. Door de wijze van funderen van de brug af te stemmen op het gebied en de fasering is overlast voorkomen. In het ontwerp is tevens rekening gehouden met een veel voorkomend probleem bij ophaalbruggen; het 'wijken' van de landhoofden. Door de constructie integraal te verbinden is het onmogelijk dat er in de toekomst nog verplaatsingen van het landhoofd ontstaan. Kortom, een constructie die robuust en toekomstbestendig is. 

Van ontwerp....naar realisatie!

Om de realisatie te voltooien voorafgaand aan het vaarseizoen te voltooien is er na de ontwerpfase zo snel als mogelijk met de realisatie gestart. Door het tijdig inkopen van een aantal kritieke onderdelen is de wachttijd tussen de goedkeuring van het ontwerp en de realisatie tot een minimum beperkt. 

Fietsknooppunt? Geen probleem! 

De ophaalbrug is gelegen nabij één van de fietsknooppunten bij de Reeuwijkse plassen. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke pontonbrug gerealiseerd. Aangezien de werkzaamheden in de winterperiode uitgevoerd zijn, is er ook nog een tijdelijke verlichtingsinstallatie aangebracht. Hiermee was er tijdens de uitvoering doorlopend een volledige doorgang aanwezig voor kwetsbare weggebruikers. 

 

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 • Locatie
  Reeuwijk 
 • Uitvoeringsperiode
  Totaal circa 12 weken 
 • Bijzonderheden
  Werkzaamheden zijn buiten het vaarseizoen uitgevoerd om overlast te voorkomen.