De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
4187-tiel-8092.jpg

Stuw Noorderhaven Tiel

De Linge is 108km lang en stroomt van Doornenburg naar Gorinchem. Er zit zo'n 10 meter verval in en daarom wordt er gewerkt met stuwen om het water langer in het gebied vast te houden. Het water wordt onder andere gebruikt voor de fruitteelt in de Betuwe.

Het bevorderen van de vrije vismigratie is een belangrijke maatregel voor ecologisch herstel van wateren in het Rivierengebied. Nabij Tiel gaat de Linge met een sifon onder het Amsterdam-Rijnkanaal door. Vlak voor de sifon (aan de noordzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal) zit een stuw. De stuw is de belemmering voor vismigratie. Om de visstand én het water in de Linge op peil te houden, hebben we in Tiel een nieuwe stuwlijn gebouwd.

De Kuiper Infrabouw heeft met de ontwerpende partij van de opdrachtgever het juiste, breed gedragen ontwerp gerealiseerd voor de nieuwe stuw in Tiel. Tenslotte is in samenwerking met Vislift de vislift volledig in het ontwerp geïntegreerd en geïnstalleerd om de vismigratie te verbeteren.

Meer over deze vislift, de installatie en de werking leest u in dit artikel op de website van Waterschap Rivierenland.

“Die stukken land en water worden slim met elkaar verbonden door inventieve oplossingen” 

Waarom De Kuiper Infrabouw?

  • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
    Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
  • Alle infrastructurele disciplines in huis
    Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
  • Altijd op zoek naar de beste oplossing
    Simpel als het kan, intelligent als het moet.
4188-tiel-0382.jpg