De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3301-dia1.jpg

Reconstructie Stratosfeerstraat

In de wijk Sterrenburg is de riolering verouderd en toe aan vervanging. Gemeente Dordrecht wil een toekomstbestendige oplossing die weerextremen aankan. De Kuiper Infrabouw heeft opdracht gekregen voor deze klimaatadaptieve rioolvervanging. Eind september 2021 vangen we aan met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting is de Stratosfeerstraat in de wijk Sterrenburg in maart 2022 klaar voor de toekomst.

Beter voor leefomgeving en natuur

De huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden riool voor vuilwater en regenwater. Onder de parkeerterreinen realiseren we waterbuffers die ervoor zorgen dat de straten bij hevige regenval niet onderlopen. Deze waterbuffers zijn niet alleen goed voor de leefomgeving, maar ook voor de bodem. Het regenwater wordt namelijk langzaam geïnfiltreerd in de bodem. Overtollig water wordt afgevoerd naar nabij gelegen waterpartijen. Op die manier gaat er geen kostbaar regenwater verloren, maar wordt het teruggegeven aan de natuur. 

Welke werkzaamheden voert De Kuiper Infrabouw uit?

We verwijderen de aanwezige elementenverharding, groenvoorzieningen en de oude riolering. Na het verrichten van grondwerk brengen we een gescheiden rioolstelsel, waterbuffering en de drainage aan. Achtereenvolgend herstellen we het straatwerk weer in oude staat. De gemeente hanteert een zettingsperiode van een jaar , waarna de straat opnieuw zal worden ingericht. Het project omvat (gedeeltelijk) de volgende straten:

 • Stratosfeerstraat
 • Meteoorstraat
 • Grafelijkheidsweg
 • Blaauwweg

Omgevingsinformatie

De bereikbaarheid van de woningen is belangrijk. Daarom werken we in fases en werkvakken. Per fase richten we een werkvak in. Deze werkvakken beperken zich grotendeels tot de rijbaan, waardoor de trottoirs in tact blijven en de woningen bereikbaar blijven. Omdat de Stratosfeerstraat doodlopend is, maken we via de parkeerplaats van het Drechtster College een doorsteek naar de Atmosfeerstraat. Op die manier blijft de Stratosfeerstraat tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om te parkeren in het afgesloten werkgebied.

Klik hier voor informatie over het volledige project vanuit Gemeente Dordrecht. 

Aanbieden huisvuil
Het huisvuil kan op de gebruikelijke tijden en vaste locaties worden aangeboden. Wanneer een vaste locatie in een werkvak valt, dient de container buiten ons werkvak aangeboden te worden, zodat deze netjes geledigd kan worden.

Bewonersbrief
Klik hier voor de bewonersbrief d.d. 15 september 2021.

Inloopmiddag
We zijn te gast in de wijk Sterrenburg en begrijpen dat er vragen kunnen zijn over het werk. Daarom is er iedere woensdagmiddag inloopmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de uitvoerderskeet. De uitvoerder is op dat moment beschikbaar voor alle vragen.

Voortgang, planning en fasering

Fase 1: is gestart op 27 september 2021 en nog niet afgerond.
In de eerste fase wordt het parkeerterrein voor het flatgebouw opgebroken en een waterbuffervoorziening voor het regenwater aangebracht. Het parkeerterrein is afgesloten. 

Fase 2: is gereed.
In de tweede fase hebben we het riool vervangen in een gedeelte van de Stratosfeerstraat en de Meteoorstraat.

Fase 3: is gereed.
In de derde fase hebben we de rioolaansluiting naar de Stratosfeerstraat aan de Blaauwweg vervangen. 

Fase 4: gereed op 17 november 2021.
In de vierde fase vervangen we de riolering van de Stratosfeerstraat die aansluit op de Blaauwweg. 

Fase 8 (gedeelte brandgang): vanaf 18 november 2021 verwachte einde week 47.
In deze fase wordt het straatwerk van het gedeelte brandgang opgebroken en het riool vervangen. 

Fase 10: start opbreken straatwerk 18 november verwacht einde week 49.
In deze fase wordt het straatwerk van dit parkeerterrein opgebroken, het riool wordt vervangen en er worden bufferblocks aangebracht. Vervolgens wordt het straatwerk aangebracht.

De faseringen zijn in te zien via deze link.

Per fase wordt deze projectsite geüpdatet met een actuele voortgang en planning. Daarnaast ontvangen bewoners uit de omgeving bij de start van werkzaamheden in een nieuwe straat of nieuwe fase huis-aan-huis-informatie. Deze informatie is ook in te zien bij de bewonersbrieven op deze projectsite.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen die niet kunnen wachten tot de inloopmiddag? Onze uitvoerder Marinus de Bruin is voor vragen of opmerkingen bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer  085-0409700 of via e-mailadres stratosfeerstraat@dekuiperinfrabouw.nl.

Waarom De Kuiper Infrabouw?

 • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
  Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
 • Alle infrastructurele disciplines in huis
  Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
 • Altijd op zoek naar de beste oplossing
  Simpel als het kan, intelligent als het moet.