De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2233-img-1918.jpg

Rioolreconstructie Bleskensgraaf

Bijna 15.000 vierkante meter elementenverharding, honderden meters rioleringsbuis en een onderheid kokerriool brachten we aan in de kern van Bleskensgraaf. Het zijn indrukwekkende cijfers, zeker gezien de korte uitvoeringsperiode en de dichtbevolkte omgeving. 

Uitvoering versnellen en overlast voorkomen      
Enerzijds dient de overlast zo beperkt mogelijk gehouden te worden, maar daarentegen heeft een voortvarende uitvoering ook de voorkeur. Door een goed faseringsplan, waarbij parkeerplaatsen zo veel als mogelijk gecompenseerd zijn, werd de overlast tot een minimum beperkt. 

Zettingsgevoelig gebied
De bodem in Bleskensgraaf bestaat voornamelijk uit veen. Om de levensduur van het rioolstelsel en de rijbaan te verlengen is gebruik gemaakt van een onderheid kokerriool. Na het aanbrengen van het kokerriool is de rioolsleuf aangevuld met het lichte ophoogmateriaal, Yalibims. Deze factoren tezamen maken het resultaat duurzaam en toekomstbestendig!

 

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Molenwaard  en Tablis Wonen 
 • Locatie
  Bleskensgraaf 
 • Uitvoeringsperiode
  7 maanden 
 • Bijzonderheden
  Zeer zettingsgevoelig gebied. Onderheid kokerriool is toegpast om levensduur riool te verlengen.