De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2356-20170428-114429.jpg

Realisatie rioolgemaal Molenaarsgraaf

Midden in het bebouwde gebied van Molenaarsgraaf staat een rioolgemaal. Het einde van de technische levensduur was echter bereikt. Om het functioneren van het gemaal in de komende jaren te garanderen, is er voor complete nieuwbouw gekozen. Door middel van een tijdelijke pompinstallatie en een voortvarende uitvoering is er een compleet nieuw gemaal gerealiseerd. 

Verwijderen van de bestaande constructie 

Het nieuwe gemaal is op exact dezelfde locatie geplaatst als het bestaande gemaal. Daarom is het bestaande gemaal direct buiten werking gesteld en geheel verwijderd. Door het gebruik van trillingsarme demontagescharen is mogelijke schade aan de woningen in de omgeving voorkomen. 

Borging van de waterafvoer

Om de waterafvoer te borgen is tijdens de uitvoering een tijdelijke pompinstallatie toegepast. Middels een geluidsarme installatie is de waterafvoer tijdens de uitvoering gehandhaafd. Door het toepassen van een 24/7 storingsmelder zijn calamiteiten voorkomen. 

Realisatie van een nieuw pompgemaal

Nadat de demontage van het bestaande gemaal voltooid is, is de nieuwbouw gestart. Door middel van geprefabriceerde elementen is de uitvoeringsduur van de werkzaamheden, tot een uiterst minimum beperkt. Om het onderhoud van de nieuwe constructie te  beperken is er een bovenbouw van onderhoudsvrije materialen geplaatst. Tot slot is er een hijsconstructie aangebracht om het onderhoud aan de pompen van het gemaal te vereenvoudigen. 

Werktuigbouwkundige installaties 

Het project omvat ook de werktuigbouwkundige installatie. Het complete leidingwerk, de pompen, maar ook de kleine details zoals een uitstort gootsteen zijn vooraf tot in detail ontworpen. Vervolgens zijn de werktuigbouwkundige werkzaamheden en de civiele werkzaamheden gecombineerd om de uitvoeringsduur tot een minimum te beperken. 

Aansluiting op zettingsgevoelig rioolstelsel

Het aanvoerriool is gelegen in een zeer zettingsgevoelig gebied. Om te voorkomen dat er een breuk ontstaat in de aanvoerleiding is er een flexibel pendelstuk aangebracht. Middels deze oplossing is het mogelijk om zettingen van meer dan 500 millimeter op te vangen!