De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3223-202105-kuiper-infra-zuilichem-3bewerkt.jpg

Realisatie Rioolgemaal

Een aanpassing in het bestaande rioolsysteem in de Bommelerwaard zorgde ervoor dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aalst overbodig werd. Hiervoor moest een nieuw rioolgemaal in de plaats komen die afvalwater rechtstreeks naar de RWZI in Zaltbommel afvoert. De Kuiper Infrabouw bouwde dit nieuwe rioolgemaal en leverde het project eind 2020 op.

Nieuw rioolgemaal

Waterschap Rivierenland had als doel om het vuile water uit de westelijke dorpen van de Bommelerwaard voortaan rechtstreeks naar de rioolwaterzuivering in Zaltbommel te pompen. Om dit mogelijk te maken werd eerst een nieuwe persleiding aangelegd. Hierdoor werd de rioolwaterzuivering in Aalst gesloten en moest een nieuw rioolgemaal gerealiseerd worden.

De realisatie

Dankzij onze onderscheidende inschrijving, kregen we de opdracht gegund. In hoofdzaak bestond het project uit de bouw van een nieuw rioolgemaal bestaande uit 2 kelders. Één ontvangstkelder en één apendagekelder. Naast het betonwerk is de gehele werktuigbouwkundige installatie gerealiseerd. Het gemaal is voorzien van 2 droog opgestelde pompen met een capaciteit van 424 m3/uur per pomp. Op de apendagekelder is een bedieningsgebouw gerealiseerd. Het leidingwerk is verlegd en het terrein is heringericht. In totaal duurden de werkzaamheden ca. 24 weken, geheel volgens planning.

Een mooiere en betere wereld

Met de bouw van dit rioolgemaal dragen we bij aan het grote project van Waterschap Rivierenland om afvalwater efficiënter te zuiveren. Hier wordt de wereld niet alleen mooier van, maar ook beter. Vanuit de Overtuiging om te zorg te dragen voor de aarde, zien we in dat wij zelf niet de hele wereld kunnen verbeteren. Wel kunnen we regionaal veel betekenen voor de aarde. Ook wanneer het gaat om klimaat adaptief en circulair bouwen. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Wouter de Kuiper via telefoonnummer  085-0409700.

We kijken terug op een succesvol project dankzij de vertrouwde goede samenwerking met Waterschap Rivierenland.

''Dankzij die slimme gemalen beschermen we ons land
en alles wat ons lief is.''

Wouter de Kuiper - Directeur

3222-202105-kuiper-infra-zuilichem-18bewerkt.jpg