De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2521-20180608-122614.jpg

Realisatie gebiedsontsluitings- brug Mollenburg

Met een nieuwbouwdoelstelling van ruim 75.000 woningen per jaar is de bouwsector volop in beweging. Op een steeds hoger tempo worden nieuwbouwwijken opgeleverd. Dit heeft niet alleen invloed op de bouwproductie, maar ook op de infrastructuur die gerelateerd is aan de woningen. Met de doelstelling om de ontsluitingsbrug van de wijk Mollenburg ruim 10 weken sneller op te leveren dan traditioneel haalbaar is, ging het project van start. 

Ontwerpfase

Op basis van een architectonisch ontwerp is de ontwerpfase gestart. Met een aantal wensen van de opdrachtgever, zoals bekleding met metselwerk, structuurbeton en een bijzondere voertuigkerende leuning, is het schetsontwerp omgezet in een definitief- en uitvoeringsontwerp. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met de beschikbare doorlooptijd is een aanzienlijke verkorting van de bouwtijd gerealiseerd. 

Realisatie

Op hoofdlijnen bevatte de realisatie de volgende onderdelen:

 • Aanbrengen van funderingen;
 • Aanbrengen van de complete brugconstructie;
 • Aanbrengen van een architectonische leuning;
 • Aanbrengen van een randligger met gekromd metselwerk; 
 • Aanbrengen van slijtlagen;
 • Aanbrengen van de aansluitende wegen naar de brug.

Kortom, een complete brug inclusief de aansluitingen op de omgeving. Bijzonder hierbij is het metselwerk op de randligger van de brug. Door metselstenen toe te passen die aansluiten op de bebouwing, vormt de brug één geheel met de nieuwe wijk. 

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Gorinchem 
 • Locatie
  Gorinchem 
 • Uitvoeringsperiode
  10 weken  
 • Bijzonderheden
  Vrije overspanning van ruim 11 meter