De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2127-20161126-164608.jpg

Realisatie fietsverbinding Ottoland- Achterland

Het is de laatste schakel in een veilige fietsverbinding tussen Ottoland en Groot-Ammers. Met een betonnen brug van ruim 21 meter, is de laatste watergang in de route compleet overbrugd. Hiermee is de projectdoelstelling waarbij een veilige fietsverbinding gecreëerd is, tegelijkertijd met het verhogen van de Boezemkade, behaald! 

Ontwerp en realisatie in één hand

In de voorbereidingsfase heeft de opdrachtgever ons de mogelijkheid gegeven om het ontwerp te optimaliseren. Dit was de uitgelezen kans om onze ervaring en relevante gebiedskennis in het ontwerp te integreren. Rekening houdend met de beperkte draagkracht van de bodem, de beperkte bereikbaarheid en het voorkomen van hinder voor de omgeving, is een nieuw ontwerp opgesteld. Dit is vervolgens in 2D- en 3D uitgewerkt en gepresenteerd aan de opdrachtgever. Na een succesvolle vergunnings- en voorbereidingsfase is de uitvoering gestart. 

Werken vanaf het water om hinder te beperken

Om de hinder op locatie tot een uiterst minimum te beperken, zijn alle betonnen delen in onze eigen fabriek geprefabriceerd. Vervolgens zijn het landhoofd en de funderingsbalken vanaf een ponton aangebracht. In het brugdek dat hierna geplaatst is, is aan beide zijden een verbreding aangebracht, zodat bestemmingsverkeer eenvoudig vanaf de smalle kades de brug op kan draaien. Tot slot zijn de aangrenzende wegen aangehaald en zijn alle omliggende terreinen in oorspronkelijke staat hersteld.