De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2909-a19-143-p7161247b.jpg

Realisatie brug Rijnvaert

Geïnspireerd door water en de juiste verbinding heeft De Kuiper Infrabouw middels een betonnen wegverkeersbrug de ontsluiting gerealiseerd voor de nieuwbouwwijk Rijnvaert in Oegstgeest via de Valkenburgseweg naar de Rijnsburgerweg in Rijnsburg.

Ontsluiting nieuwbouwwijk Rijnvaert

Nieuwbouwwijk Rijnvaert is naast het plangebied Rijnsburgerweg in Rijnsburg gesitueerd. De grens tussen de plangebieden wordt gevormd door de watergang met een ca. breedte van 10 meter. Beide plangebieden liggen aan de Oude Rijn en daarom vormde water een belangrijk ontwerpthema voor beide plangebieden. De Kuiper Infrabouw kreeg de opdracht om de nieuwbouwwijk Rijnvaert te ontsluiten middels een wegverkeersbrug met een overspanning van 11 meter.

Werk in uitvoering

De locatie van de brug is dicht gesitueerd bij de aangrenzende bouwpercelen. Om het hoogteverschil met deze percelen op te vangen, heeft De Kuiper Infrabouw keerwanden op de erfgrensen aangebracht. Intussen vond in de werkplaats bij De Kuiper Infrabouw de fabricatie van de betonnen brugelementen plaats. De watergang is in profiel gegraven waarbij aan weerszijden van de watergang beschoeiingen als oeververdediging is gerealiseerd. Daarna is de tijdelijke duiker, die de waterhuishouding gedurende het werk op orde hield, verwijderd en kon het brugdek worden aangebracht.

De juiste verbinding

Met de realisatie van de wegverkeersbrug heeft De Kuiper Infrabouw niet alleen gezorgd voor de juiste verbinding tussen land over water, maar ook zijn de 2 nieuwe woonwijken met elkaar verbonden voor de toekomst.