De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
4089-nieuwlekkerland-drone-22.jpg

Parkeerplaats Westrand Nieuw-Lekkerland

Het aantal bezoekers dat de molens van Kinderdijk per camper bezoekt neemt sterk toe. Daardoor is er een tekort ontstaan aan geschikte parkeerplekken. Om de verkeersveiligheid te vergroten en de openbare parkeergelegenheden te ontlasten is besloten tot de aanleg van een specifieke parkeerplaats voor camnpers en touringcars.

Aan de westrand van Nieuw-Lekkerland is deze parkeerplaats gerealiseerd. Er zijn 90 plekken met een eigen toegang vanaf de Lekdijk. Op die manier wordt het dorp niet belast met toeristisch verkeer. Op die manier wordt het dorp niet belast met toeristisch verkeer. In opdracht van Gemeente Molenlanden heeft De Kuiper Infrabouw meerdere deelprojecten uitgevoerd om de aanleg van een parkeerplaats voor bussen en campers mogelijk te maken. In 2019 hebben wij de zuivering die gelegen was op de locatie geheel gesloopt. Het vrijkomende puin is ter plaatse gebroken om in een latere fase te hergebruiken.

In 2021 werkte De Kuiper Infrabouw reeds aan de aanleg van de toegangsweg naar deze parkeerplaats. Om de toegangsweg mogelijk te maken is er een nieuwe afrit vanaf de Lekdijk aangelegd. In deze toegangsweg is een onderdoorgang gemaakt met behulp van de nieuwste bouwtechnieken.https://www.dekuiperinfrabouw.nl/actueel/primeur-voor-molenlanden-met-duurzame-bouwtechniek/

Tevens is er een nieuwe toegangsbrug gerealiseerd over de Bakwetering. De brug is volledig prefab gemaakt en kon daardoor met een korte bouwtijd in het werk geplaatst worden.

Als sluitstuk van het geheel hebben wij het nieuwe parkeerterrein aangelegd.

Klimaatadaptatie
Bij de aanleg van de parkeerplaats is gebruik gemaakt van waterdoorlatende bestrating. Deze tegels bevorderen niet alleen de groen uitstraling, maar hebben ook een klimaatadaptieve functie door het infiltreren van regenwater. Onder de tegels is een waterbergende fundering aangelegd zodat een piekbui kan worden opgeslagen om daarna vervolgens vertraagd te worden afgevoerd naar het omliggende open water.

Er zijn voorzieningen aangebracht in de vorm van sanitair, electra en een wachtruimte voor touringcarchauffeurs.

We zoeken dan ook naar het hoogst haalbare resultaat, en de beste oplossing” 

Kenmerken

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Molenlanden
 • Locatie
  Nieuw-Lekkerland
 • Uitvoeringsperiode
  2022
 • Bijzonderheden
  - waterdoorlatende bestrating
  - 90 parkeerplekken
4090-nieuwlekkerland-54.jpg