De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3367-kedichem.jpg

Ontwerp en realisatie uitstroom gemaal Rietveld

Waterschap Rivierenland ontdekte tijdens een inspectie in 2020 dat er flinke scheuren in de bestaande uitstroom van poldergemaal Rietveld zaten. Hierdoor kon de veiligheid van de dijk niet meer gegarandeerd worden. De Kuiper Infrabouw kreeg opdracht voor het veilig en toekomstbestendig maken van de uitstroom door de regionale waterkering.

Ontwerp

Omdat de veiligheid van de Lingedijk niet meer gegarandeerd kon worden, moest de vervanging al op korte termijn plaatsvinden. Allereerst kregen we in bouwteam de opdracht voor het maken van een uitvoerbaar ontwerp. Hierbij werd rekening gehouden met de bestaande constructie en is goed gekeken naar de toekomstbestendigheid van de nieuwe constructie. Uniek is de speciaal ontworpen zettingsconstructie tussen de op staal gefundeerde bestaande maalkom en de nieuwe onderheide uitstroomconstructie.

Zowel de constructies als de infra zijn door onze eigen ontwerpers in 3D integraal uitgewerkt.  Hierdoor kreeg de opdrachtgever direct een duidelijk beeld van de bouwfase en het eindresultaat. Op deze manier kon de opdrachtgever efficiënt toekomstbestendige keuzes maken. Door onze praktische kennis werd in het ontwerp direct rekening gehouden met de uitvoerbaarheid en is geanticipeerd op het beschikbare budget. Deze werkwijze heeft veel tijd bespaard in de opstart van het project.  

Complexe uitvoering

Na de goedkeuring van het ontwerp zijn het gebied en de regionale waterkering ontgraven en is de bestaande uitstroom gesloopt. Tijdens de werkzaamheden is de functie van het gemaal overgenomen door een tijdelijke pomp installatie met een capaciteit van 80m3 per minuut.

Er is een nieuwe fundering aangebracht en er zijn putten geplaatst. Daartussen is vervolgens het leidingwerk aangebracht, waarna de afvoer van het water weer kon plaatsvinden door de dijk. De nieuwe uitstroom heeft een afvoercapaciteit van 112m3 per minuut. Tot slot is de regionale kering in oude staat hersteld. Het project is opgeleverd in juli 2021.

Het project is uitgevoerd binnen 30 meter van oude bebouwing. Eveneens wordt de woning boven de maal kom bewoond. Om de oude bebouwing geen schade toe te brengen, hebben we speciale en trillingvrije maatregelen toegepast. Omdat de dijk werd onderbroken door onze werkzaamheden, hebben we voor de bewoners en verkeer een veilige afrit met omleiding gerealiseerd langs het projectterrein.

Het succes van een bouwteam

We kijken terug op een succesvol resultaat van een complex project. Onze kracht zit in bouwteamcontracten waarbij we constructief samenwerken op basis van vertrouwen. Het resultaat van de samenwerking is dat we snel konden anticiperen op het toekomstbestendig maken van de uitstroom en de uitvoerbaarheid en kosten direct inzichtelijk waren. Hierdoor hebben we binnen een korte doorlooptijd van minder dan 12 maanden zowel het ontwerp als de uitvoering op efficiënte wijze gerealiseerd.

Meer weten?

Eerder publiceerden we al een projectupdate, klik hier en ontdek meer over de uitvoering van het project!

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Waterschap Rivierenland
 • Locatie
  Lingedijk, Kedichem
 • Uitvoeringsperiode
  Minder dan 12 maanden. In deze periode is tevens een variantenstudie door een ingenieursbureau uitgevoerd. Dit was nodig om de juiste toekomstbestendige maatregel te nemen.
 • Bijzonderheden
  - Ontwerp
  - Bouwteam
  - Regionale waterkering
  - Binnen 30 meter nabij oude bebouwing
  - Flexibele zettingsconstructie
  - Afvoercapaciteit 112m3 per minuut

‘’Door de bouwteam vorm van samenwerking zijn kwaliteitseisen snel en goed gecommuniceerd. Door de kwaliteitsborging van ontwerp naar uitvoering gezamenlijk te dragen en te handhaven zijn wij als opdrachtgever erg te spreken over de goede resultaten behaald met het project.’’

Ruud Aaldering – Technisch manager WSRL

3370-10-kedichem-0282.jpg