De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3425-20201023-142015.jpg

Ontwerp en realisatie 6 bruggen buitengebied

Het buitengebied van Oirschot bestaat uit een agrarisch, bosrijke omgeving. In dit bosrijke gebied ligt het omleidingskanaal ‘Groote Beerze’ met diverse brugverbindingen. Veel agrarisch verkeer, maar ook recreatief verkeer doorkruist het buitengebied. Reden genoeg om te zorgen dat de aanwezige brugverbindingen veilig en toekomstbestendig zijn.

Opdrachtgever Batec Betonrenovatie voerder eerder in 2018 al onderhoud uit aan 27 betonnen en houten bruggen in het buitengebied van Oirschot. Bij nader onderzoek bleken 6 bruggen niet meer te voldoen aan de constructieve eisen. Om de betreffende bruggen weer constructief veilig en bestand te maken tegen toekomstige verkeersbelasting, schreef Gemeente Oirschot een aanbesteding uit. In de aanbestedingsfase heeft Batec Betonrenovatie samenwerking met ons gezocht, met een succesvolle opdracht tot gevolg.

Het ontwerp van de nieuwe bruggen is door ons uitgewerkt op basis van de vormgevingseisen en uitgangspunten van de opdrachtgever. De bruggen hebben een simplistische vormgeving die rechtdoet aan de omgeving waarin ze zich bevinden. Na goedkeuring van het ontwerp gingen we aan de slag met de sloop van de bruggen. Daarna konden de funderingspalen worden aangebracht. Tegelijkertijd begon de prefabricage van de brugdelen op onze eigen productielocatie. De totale overspanning van iedere brug bedraagt ca. 18 meter bij een breedte van 4.50 meter.

Eind december 2020 is de zesde en laatste brug opgeleverd. Met de oplevering van deze bruggen hebben we veilige verbindingen kunnen maken voor de toekomst. Dankzij de succesvolle samenwerking met zowel Batec Betonrenovatie als Gemeente Oirschot, kan het verkeer weer jarenlang de prachtige omgeving doorkruisen.

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Batec betonrenovatie i.o.v. Gemeente Oirschot
 • Locatie
  Buitengebied van Oost-, West- en Middelbeers
 • Uitvoeringsperiode
  Minder dan 6 maanden. In deze periode is tevens een variantenstudie door een ingenieursbureau uitgevoerd. Dit was nodig om de juiste toekomstbestendige maatregel te nemen.
 • Bijzonderheden
  - Ontwerp
  - Brugengte >18m
  - 6 bruggen
  - Prefabricage in eigen fabriek

'Duurzame verbindingen' als resultaat van een samenwerking tussen Batec betonrenovatie en De Kuiper Infrabouw.

Wouter de Kuiper - Directeur

3426-drone-oirschot-0652.jpg