De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2767-hedel-p3318757.jpg

Ontwerp en realisatie rioolgemaal De Kampen Noord

Op het nieuwe bedrijventerrein De Kampen in Hedel heeft De Kuiper Infrabouw in bouwteam een rioolgemaal ontworpen en gerealiseerd. Het gemaal zorgt er voor dat het rioolwater van het bedrijventerrein via een persleiding wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland. Op deze manier worden bestaande rioolstelsels in en rondom Hedel ontlast.

Bouwteam

Gemeente Maasdriel zocht een gespecialiseerde marktpartij die ervaring en expertise kon bieden bij het ontwerp en de realisatie van het rioolgemaal. Deze zoektocht leverde een samenwerking op met Modderkolk Projects & Maintenance B.V.

Vanwege de goede ervaring tijdens eerdere gemaalrealisaties, heeft Modderkolk De Kuiper Infrabouw bij het bouwteam betrokken voor het civieltechnische deel. Door de vele ervaring en expertise die De Kuiper Infrabouw heeft met het ontwerpen en realiseren van gemalen in bouwteam, kreeg De Kuiper Infrabouw al snel de rol van hoofdaannemer.

Het bouwteam kreeg de opdracht om een gemaal te ontwerpen die duurzaam en tegelijk kostenbesparend zou zijn. Dit leverde een succesvol ontwerp op. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met de eisen van Waterschap Rivierenland, die na oplevering het beheer voor haar rekening zou nemen.

Bouwmethode

Omdat de projectlocatie vlakbij de rivier De Maas is gelegen, moest men rekening houden met een hoge grondwaterstand. Het bouwteam heeft ervoor gekozen om de put ter plaatse, naast de uiteindelijke positie, op het maaiveld te bouwen. Voor de bouw van de put is de nieuwe paneelbekisting van De Kuiper Infrabouw ingezet. Nadat de put gereed was, werd de constructie van zo’n 93 ton met een mobiele telescoopkraan van 400 ton op de uiteindelijke positie gehesen. Vervolgens is de put in de natte afgezonken in de bouwkuip. Door deze bouwmethode, hoefde men geen bemaling toe te passen en zijn de kosten van onderwaterbeton of spanningsbemaling bespaard gebleven.

Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch deel

Het project omvatte ook de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie. Deze onderdelen zijn verzorgd door Modderkolk Project & Maintenance B.V. onder de leiding van De Kuiper Infrabouw. Het complete leidingwerk, de pompen, maar ook de kleine details zoals een uitstort gootsteen, zijn vooraf tot in detail ontworpen. Vervolgens zijn de werktuigbouwkundige en civiele werkzaamheden gecombineerd om de uitvoeringsduur tot een minimum te beperken.

Resultaat

Door de doeltreffende samenwerking binnen het bouwteam is een rioolgemaal gerealiseerd waarin alle gewenste functies aanwezig zijn. Met dit goed functionerende rioolgemaal, is de afvoer van afvalwater naar de rioolwaterzuivering voor de toekomst geborgd.

In februari 2020 was het rioolgemaal gereed en klaar voor gebruik. Op 8 mei 2020 is het rioolgemaal naar volle tevredenheid opgeleverd en in gebruik genomen door Gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland.

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Maasdriel
 • Contractvorm
  UAV-gc 2005
 • Uitvoeringsperiode
  20 weken
 • Bijzonderheden

  - Bouwteam
  - Op locatie geprefabriceerde betonput
  - 2 pompen, totaalcapaciteit 138m3/uur
  - 1 pomp, capaciteit 9m3/uur