De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3815-andelst-11.jpg

Nieuwbouw gemalen Andelst en Zetten

Om het complete rioolsysteem in de Gemeente Overbetuwe te centraliseren naar de nieuwe zuivering in Dodewaard, heeft WSRL een aanbesteding gehouden voor de nieuwbouw en renovatie van 5 rioolgemalen. De Kuiper Infrabouw heeft opdracht ontvangen voor perceel 3, de nieuwbouw van gemalen Andelst en Zetten. Aanvullend op de realisatie van 2 nieuwe gemalen ontvingen wij een extra opdracht om de bestaande gemalen in Randwijk en Valburg te renoveren en uit te breiden.

Ontwerp en realisatie
Voor het vergroten van de capaciteit van de bestaande rioolgemalen is een 3D ontwerp vastgesteld met de civiel, werktuigbouwkundige, en de elektrotechnische onderdelen.  Zowel in Andelst als in Zetten is een nieuw gemaal gerealiseerd. Tijdens de bouw is een tijdelijk pompinstallatie (TPI) ingezet om de afvoer van het rioolwater uit beide kernen te waarborgen.

Belangrijk voor de reiniging van afvalwater
Even simpel als uitdagend: het afvoeren van afvalwater vanuit de verschillende kernen in de Gemeente Overbetuwe naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Voldoende capaciteit is daarbij één van de belangrijkste onderwerpen. Een debiet, of volumesnelheid, van maar liefst 872m3/uur zorgen ervoor dat het afvalwater snel wordt afgevoerd. Bij de uitvoering van deze opdracht staat centraal dat het systeem onderhouds- en storingsarm is én onderhoudsvriendelijk met lage levensduurkosten.

Tevreden opdrachtgever
Dhr. Rob Vlak deelt namens Waterschap Rivierenland het volgende mee: "De flexibiliteit, het doorzettingsvermogen van de Kuiper Infrabouw en de goede samenwerking tussen de ontwerp- en uitvoeringsteams van beide partijen hebben er mede toe geleid dat het gehele werk binnen het gestelde tijdsbestek is gerealiseerd."

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Waterschap Rivierenland
 • Locatie
  Andelst, Zetten
 • Uitvoeringsperiode
  2019
 • Bijzonderheden
  - Inzet TPI (tijdelijke pompinstallatie)
  - Hoog debiet: 782m3/uur
  - Onderhoudsvriendelijk

'Binnen de planning gereed dankzij een goede samenwerking."

R. Vlak - Waterschap Rivierenland

3806-andelst-1264.jpg