De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3788-kuiper-nieuwegein-6172.jpg

KWA maatregelen Park Oudegein

Eén van de aanvoerroutes van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in Nieuwegein is die langs de Doorslag. In de oude situatie kon het gemaal bij Huis Oudegein, tijdens de inzet van KWA, geen water lozen op de Doorslag. Wanneer er in een dergelijke periode veel regen zou vallen, zou er wateroverlast in het park ontstaan.

Aanpassing watersysteem
Om de veiligheid te borgen  en te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar zoetwater is in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het watersysteem aangepast. Verplaatsing van het gemaal naar de locatie bij de molen zorgt ervoor dat overtollige water altijd kan worden afgevoerd. Door het plaatsen van een gemaalput en een verdeelput kan het water worden doorgepompt naar de waterpartij van de molen of van het park. De uitstroomput heeft als doel het water af te voeren in de Doorslag.

Inrichting van het park
Naast de bouw van het gemaal bij de poldermolen is het park aangepast. Om de doorstroming te verbeteren zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan stuwen, dammen en duikers. De watergangen zijn verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit.

Een mooie en veilige woonomgeving
Met de bouw van dit nieuwe gemaal en de inrichting van het park dragen we bij aan dit project van het Hoogheemraadschap en de langgekoesterde wens van de gemeente Nieuwegein en de molenwerkgroep om de molen weer te kunnen laten malen. Beheer en behoud van de natuur en een veilige woonomgeving voor de mensen. Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Jan-Willem Meerkerk 085-0409700.

Een sterke start
De start van ieder project is belangrijk voor het verloop ervan. "Het stakeholdersoverleg met bijdrage van de Kuiper voorafgaand aan het project gaf een sterke start, daarna zijn alle partijen periodiek op de hoogte gehouden." - Dhr. B. Gijsbertsen, Directievoerder Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Locatie
  Nieuwegein, Park Oudegein
 • Uitvoeringsperiode
  2021
 • Bijzonderheden
  - Aanpassing watersysteem
  - PE-leidingwerk
  - Gemaalinstallatie
  - Natuurvriendelijke oevers

'De Kuiper toont initiatief. Dat bleek uit de planning."

B. Gijsbertsen - Directievoerder HDSR

3796-kuiper-nieuwegein-6192.jpg