De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2623-20190527-112747.jpg

Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug

Welkom op de projectpagina met informatie over de uitvoering, planning en fasering voor de herinrichting van de Korte Waarder te Nieuwerbrug. In opdracht van de gemeente Bodegraven Reeuwijk zal De Kuiper Infrabouw het project ‘Herinrichting Korte Waarder en omgeving’ gaan realiseren.

Achtergrond

Het WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug) heeft een dorpsvisie opgesteld over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid, het tegengaan van verloedering (kwaliteitsimpuls), behoud van dorpskarakter en -samenhang en de aanpak van sluip- en vrachtverkeer door het dorp.

Het gebied rond de brug krijgt een centrumuitstraling met o.a. klinkers, groen en klassieke lichtmasten om het dorpskarakter te vergroten. De andere hoofdwegen in het dorp worden op een eenduidige manier ingericht zodat alle wegen samen een geheel vormen.

Door het gebruik van klinkerplateau’s, klinkers en wegversmallingen met hagen willen we de verkeersveiligheid verhogen. Niet alleen voor autoverkeer maar voornamelijk voor fietsers en voetgangers. Het verbeteren van het doorgaande voetpad langs de Korte Waarder wordt als positief gewaardeerd.

De herinrichting van de Korte Waarder zal plaatsvinden zodat doorgaand (vracht)verkeer wordt geweerd.

Planning

De werkzaamheden zullen, naar verwachting, starten in week 34 van 2019 en duren tot begin oktober 2019. Zie bijgaand de planning. Deze planning kan door onvoorziene omstandigheden wijzigen. 

De Kuiper Infrabouw streeft ernaar om de werkzaamheden met zo weinig mogelijk overlast uit te voeren. Desondanks zullen wij gepaste maatregelen moeten treffen om uw veiligheid en de bereikbaarheid van diverse locaties te borgen.

Informatiemorgen

Om nader met u kennis te maken en u verder in te lichten over de voorgenomen werkzaamheden nodigen wij u graag uit op donderdagmorgen 18 juli 2019 van 8:30-12:00uur. Deze informatiemorgen zal plaatsvinden op het schoolplein van CBS De Brug aan de Burgemeester Bruntstraat 23.

Tijdens deze informatiemorgen bieden wij tevens 2 workshops aan om u voor te bereiden op werkzaamheden op en rondom de Korte Waarder.

De volgende workshops worden verzorgd:

 1. Presentatie projectteam.

Maak kennis met het projectteam, de fasering en de planning. Deze workshop wordt gegeven door de projectleider, werkvoorbereider en de uitvoerder. 

 1. De dode hoek van dichtbij. Veiligheid voor jongeren in een wijk met werkzaamheden.

Deze workshop is erop gericht dat u en uw kinderen de gevaren, die de werkzaamheden met zich meebrengen, leren te herkennen en hoe hierop te anticiperen. U bent hartelijk welkom bij de vrachtwagen met een instructeur die u alles verteld over de dode hoek. Tijdens deze morgen zal er een kop koffie/thee voor u klaar staan.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op deze informatiemorgen aanwezig te zijn en toch informatie wilt ontvangen over de voorgenomen werkzaamheden, dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met onze uitvoerder.

Overige mededelingen

 1. Gedurende de werkzaamheden zal er wekelijks een inloop spreekuur zijn op iedere woensdag van 14:00-15:00uur in de bouwkeet van de uitvoerder.
 2. De bouwkeet van de uitvoerder wordt gestationeerd in het werkvak waar op dat moment de werkzaamheden plaats vinden.
 3. De Kuiper Infrabouw zal een pagina openstellen waar belangrijke gebeurtenissen op worden weergegeven, www.dekuiperinfrabouw.nl/projecten-1/korte-waarder.

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze uitvoerder Martijn van Wingerden via telefoonnummer 06–10973817 of via emailadres m.vanwingerden@dekuiperinfrabouw.nl. Martijn is bereikbaar op werkdagen van 8:00–16:00 uur.

 Extra informatie: 

 

 

Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug
Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug
Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug
Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug
Herinrichting Korte Waarder te Nieuwerbrug

Waarom De Kuiper Infrabouw?

 • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
  Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
 • Alle infrastructurele disciplines in huis
  Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
 • Altijd op zoek naar de beste oplossing
  Simpel als het kan, intelligent als het moet.