De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3032-tekening.jpg

Aanleg P+R terrein

Op deze projectpagina treft u actuele projectinformatie aan over de inhoud, de planning en de voortgang van het werk aanleg P+R terrein Reedijk te Heinenoord.

De Kuiper Infrabouw realiseert een nieuw P+R terrein in Heinenoord. Dit P+R terrein wordt gesitueerd aan de achterkant van het bestaande busstation. De komst van het terrein dient forensen te stimuleren het openbaar vervoer meer te benutten.

Welke werkzaamheden voert De Kuiper Infrabouw uit?

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

Fase 1

 • Het bouwrijp maken van het huidige akkerland.
 • Het aanbrengen van een tijdelijke voorbelasting met zand.

Fase 2

 • Het verwijderen van de voorbelasting van zand na circa 6 maanden.
 • Het realiseren van de parkeerplaatsinrichting.
 • Het verwijderen van de huidige kiss-and-ride-voorziening op het bestaande busplatform.
 • Het aanpassen van een van de perrons op het bestaande busplatform.

Omgevingsinformatie

Het busstation is gedurende de werkzaamheden 100% bereikbaar voor openbaar vervoer en reizigers.

Door de werkzaamheden zullen er veel grondtransporten plaatsvinden met vrachtwagens. Het vrachtverkeer komt vanaf de N207 op de Reedijk en rijdt direct het werk op. Hierdoor vindt er geen hinder plaats bij de ontsluiting naar het busstation. Het verkeer wordt ter plaatse begeleidt door een verkeersregelaar ten tijde van de transporten. De uitgaande beweging van het vrachtverkeer is ook rechtstreeks naar de Reedijk naar de N207. De openbare wegen worden dagelijks schoongeveegd.

Actuele omgevingsinformatie is ook te raadplegen via de bewonersbrieven. 

Planning

Fase 1 is afgerond en de zettingsperiode is ingegaan. De Kuiper Infrabouw zal medio augustus 2021  aanvangen met fase 2. 

Voortgang

Op dinsdag 26 januari 2021 heeft De Kuiper Infrabouw de eerste fase afgerond. De locatie is nu bouwrijp gemaakt. Vanwege de voorbelasting van zand die is aangebracht, is een zettingsperiode van 6 maanden in werking getreden. Om te voorkomen dat het zand gaat stuiven, is een anti-stuiflaag op de voorbelasting aangebracht. Gedurende de zettingsperiode vindt monitoring plaats middels GPS inmeting. Halverwege de zettingsperiode wordt opnieuw  een nieuwe anti-stuiflaag aangebracht op het zandpakket. 

Projectteam en contact

Voor dit project is een enthousiast projectteam samengesteld. Zij zorgt voor een veilig en voorspoedig verloop van de werkzaamheden en het gewenste projectresultaat. Het team bestaat uit Omgevingsmanager Coen van der Gouwe, Uitvoerder Martijn van Wingerden en de vakspecialisten op het gebied van de realisatie.

Mocht u vragen hebben of iets willen melden dan kunt u rechtstreeks contact opnemen via onderstaande contactknop of via e-mailadres c.vdgouwe@dekuiperinfrabouw.nl. Voor praktische zaken kunt u contact opnemen met Martijn van Wingerden via telefoonnummer 06-10973871.

Neem direct contact op

Waarom De Kuiper Infrabouw?

 • Slagvaardig en betrouwbaar familiebedrijf
  Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouw. 
 • Alle infrastructurele disciplines in huis
  Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.
 • Altijd op zoek naar de beste oplossing
  Simpel als het kan, intelligent als het moet.