De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3906-kanaaldijk-hveld-0428.jpg

Gemaal Kanaaldijk Zuid

In de periode 2005 tot 2015 liepen straten en woningen in Hardinxveld onder na hevige regenbuien. 
Er is afgelopen jaren hard gewerkt om deze situaties te voorkomen. Dankzij een stevig 
maatregelenpakket, met als 
sluitstuk de bouw van het gemaal aan de Kanaaldijk Zuid, is het water 
beter te beheersen, aldus wethouder Theo Boerman.
 
 
Het nieuwe gemaal heeft een hogere capaciteit om het water af te voeren. Ook zijn er andere maatregelen 
genomen om wateroverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld de inzet
 van de ijsbaan voor waterberging en de 
verbreding van de sloot langs de Koningin
 Wilhelminalaan. 
 
Samenwerking met Waterschap Rivierenland
In samenwerking met Waterschap Rivierenland is het ontwerp voor het gemaal, de uitstroomconstructie
en de vervangende waterkering vastgesteld. Het nieuwe gemaal heeft een capaciteit van 40m3/min. Voorheen was dit 30m3/min, het maximale debiet van de pomp is 60m3/min. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben we ervoor gezorgd dat woningen, bedrijven en voorzieningen bereikbaar bleven.

We hebben een instroomput geplaatst die op onze eigen productielocatie gemaakt
 is. Door de kanaaldijk is 
een persleiding aangelegd. Langs het kanaal van Stenenhoek is
 een vervangende kering geplaatst van stalen damwand.  In het kanaal 
van Stenenhoek is een uitstroomconstr
uctie gerealiseerd. Tevens is een toegangsweg naar het gemaal 
aangelegd van ruim 750m met een opstelplaats en een afrit nabij het gemaal.
 
Betrokkenheid 
De samenwerking tussen gemeente, waterschap en bewoners heeft aangetoond hoe de samenleving als 
geheel verantwoording neemt om ernstige wateroverlast te bestrijden.
  Er zijn waterbergingen gemaakt, 
woningen opgehoogd, sloten gebaggerd. Bewoners
 hebben zelf pompputten aangelegd, tuinen aangepast 
en
 drempels aangelegd. 
 
We zijn er trots op om zo lokaal betrokken te zijn en een concrete bijdrage te kunnen leveren aan de 
veiligheid van de bewoners in Hardinxveld-Giessendam en verder in de
 Alblasserwaard. 
 
 
 

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Waterschap Rivierenland
 • Locatie
  Hardinxveld-Zuid
 • Uitvoeringsperiode
  2021-2022
 • Bijzonderheden
  - Nieuw gemaal
  - Capaciteit max. 60m3/min
  - Uitstroomconstructie
  - Waterkering
  - Toegangsweg 750m

Engineering én realisatie uitgevoerd binnen de gestelde termijn - Dick van Leussen, Waterschap Rivierenland

3907-kanaaldijkzuid-8852.jpg