De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2790-ontsluitingsweg-a306907.jpg

Aanleg 2e ontsluitingsweg Arkel

In samenwerking met adviesbureau Adcim B.V. heeft De Kuiper Infrabouw de 2e ontsluitingsweg van Arkel aangelegd. De ontsluitingsweg vormt een verbinding tussen het Hoefpad en de dijk. Deze weg zorgt voor een betere bereikbaarheid van het dorp. De bereikbaarheid is onder andere van belang voor de hulpdiensten. Door de aanleg van de ontsluitingsweg is er meer verspreiding van het verkeer, dit draagt bij aan de verkeersveiligheid in Arkel.  

Omgevingshinder

De projectlocatie bevond zich in een binnenstedelijke en dicht bebouwde omgeving. Voor fietsers en wandelaars was er op de locatie al een ontsluiting aanwezig. Om de doorgang en bereikbaarheid voor de fietsers en wandelaars te borgen, heeft De Kuiper Infrabouw een tijdelijke fietsverbinding toegepast langs het werk. Met de tijdelijke fietsverbinding is omgevingshinder voorkomen. 

Zettingsarme constructie

Aangezien de nieuwe constructie volledig is aangelegd in een regionale waterkering met een zettingsgevoelige bodem, is er in het ontwerp een aantal zettingsbeperkende maatregelen genomen. De gehele hellingbaan is opgebouwd uit een duurzame EPS constructie. Middels bijna 6000 kubieke meter EPS, worden zettingen tot een minimum beperkt. Omdat er geen ruimte was voor taluds, zijn stalen damwanden aangebracht als grondkering. Deze kering in combinatie met betonnen deksloven en een voertuigkerende leuning, maakt de hellingbaan een toekomstbestendige oplossing! 

Complex ontwerp

De slanke en fraaie vormgeving van de deksloof in combinatie met de leuning en voertuigkerende aanrijdbeveiliging, maakt de deksloof tot een complex geheel. Om bestand te zijn tegen de geldende belastingen, is de robuuste aanrijdbeveiliging met ruim 1200 ankers bevestigd aan de betonnen deksloof. Naast de verankering van de aanrijdbeveiliging, zorgt de deksloof voor de afwerking van de stalen damwand en de bevestiging van de leuning.

De Kuiper Infrabouw kijkt terug op een goede en effectieve samenwerking met adviesbureau Adcim B.V. en een tevreden opdrachtgever. Het resultaat is een toekomstbestendige ontsluitingsweg die op een fraaie manier voldoet aan de hoge verkeersklasse.

Factsheet

 • Opdrachtgever
  Gemeente Molenlanden
 • Locatie
  Arkel
 • Uitvoeringsperiode
  9 maanden
 • Bijzonderheden

  - toepassing 6000 m3 EPS
  - ca. 200m1 stalen damwandconstructie
  - in het werk geproduceerde architectonisch vormgegeven deksloof
  - toepassing van 1200 ankers
  - verkeersklasse D 400 kN