De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Certificaten

De Kuiper Infrabouw doet  er alles aan te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Dat de Kuiper Infrabouw op de juiste wijze blijft denken en werken, wordt u verzekerd via de certificering op verschillende systemen.

Waarom De Kuiper Infrabouw?

  • Jong en slagvaardig familiebedrijf
    Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouwsector.
  • Uiteenlopende infrastructurele projecten
    Ontwerpen, realiseren en onderhouden.
  • Pro-actief en oplossingsgerichte benadering
    Wij dragen creatieve en innovatieve oplossingen aan.
Certificaten - VCA** 2008/5.1
VCA** 2008/5.1

Het VCA** 2008/5.1 certificaat geeft aan dat De Kuiper Infrabouw gecertificeerd is voor het uitvoeren van werkzaamheden in een risicovolle omgeving. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om onze medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee onze organisatie en projecten worden getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem.

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - ISO 9001
ISO 9001

Het ISO 9001 geeft aan dat het kwaliteitssysteem van De Kuiper Infrabouw voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in NEN-EN-ISO 9001:2015. Met onze ISO 9001-certificering laat De Kuiper Infrabouw zien dat het voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is voor onze relaties een bewijs dat wij kwaliteit dus hoog in het vaandel hebben staan!

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - BRL SIKB 7000 met protocol 7001 en 7004
BRL SIKB 7000 met protocol 7001 en 7004

Het BRL SIKB 7000 met Protocol 7001 en Protocol 7004 geeft aan dat De Kuiper Infrabouw gecertificeerd is voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. 

 Klik hier voor het certificaat. 

  • 2336-co2-prestatieladder-lc.jpg - Certificaten
CO2-prestatieladder

Het CO2-prestatieladder certificaat geeft aan dat De Kuiper Infrabouw de CO2 prestaties inzichtelijk heeft en structureel beoordeelt. Met behulp van de CO2-prestatieladder worden maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van: brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen.

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - SBB erkend leerbedrijf
SBB erkend leerbedrijf

De Kuiper infrabouw is erkend als leerbedrijf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een bewijs dat de Kuiper Infrabouw de deskundigheid in huis heeft om mensen vakkundig op te leiden.

Klik hier voor het certificaat.