De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Certificaten

Kiest u voor De Kuiper Infrabouw, dan kiest u voor betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid.

Bijna dagelijks komen wij in onveilige en onvoorspelbare werksituaties. We nemen alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, want het verkleinen van de arbeidsrisico’s draagt op alle fronten bij aan een positief eindresultaat. Veiligheid is dus onze topprioriteit. Maar behalve het bieden van de voor ons vanzelfsprekende veiligheid, bieden wij ook vakmanschap en kwaliteit. Dit blijkt uit onze certificeringen: ISO 9001, VCA**, ISO 14001, CO2 Prestatieladder en de BRL SIKB 7000.

Al deze certificaten zijn geborgd in ons procesgericht Kwaliteit, Arbo en Milieumanagementsysteem, afgekort tot KAM systeem. De doelstelling van ons KAM systeem is het permanent verbeteren van de organisatie op het gebied van efficiëntie, veiligheid, gezondheid en milieu. De mens in relatie tot de omgeving staat hierin centraal. Deze doelstelling en het bijbehorende beleid is vastgelegd in de KAM Beleidsverklaring

Hieronder vindt u onze huidige certificeringen met een korte uitleg:

Certificaten - ISO 9001
ISO 9001

Het uitgangspunt van dit certificaat is kwaliteitsverbetering. Klanteisen, klanttevredenheid en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden.

Met ons ISO 9001:2015 certificaat laat De Kuiper Infrabouw zien dat kwaliteit en tevreden klanten hoog in het vaandel staan!

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - VCA**
VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Maar in feite is het veel meer dan een checklist. Het VCA** certificaat staat garant voor een structurele beheersing van de veiligheid.

In ons geval  een uiterst belangrijk bedrijfsonderdeel omdat we regelmatig werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, in een risicovolle omgeving.

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - ISO 14001
ISO 14001

Het uitgangspunt van dit certificaat is het continu en zoveel mogelijk meetbaar verbeteren van prestaties op milieugebied, milieubelasting steeds verder terug te dringen, de milieuwet- en regelgeving na te leven en milieuvervuiling te voorkomen. 

Met ons ISO 14001:2015 certificaat laat De Kuiper Infrabouw zien dat er zorg is voor mens, dier en milieu!

 Klik hier voor het certificaat. 

  • 2336-co2-prestatieladder-lc.jpg - Certificaten
CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt om CO2 uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten.  

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - BRL SIKB 7000 met protocol 7001, 7004 en 7005
BRL SIKB 7000 met protocol 7001, 7004 en 7005

In de praktijk hebben we regelmatig te maken met vervuilde grond. Daarom zijn we BRL SIKB 7000 gecertificeerd. Met dit certificaat tonen wij aan dat we in de uitvoering de juiste procedures en werkwijzen volgen met betrekking tot (water)bodemsaneringen.

De Kuiper Infrabouw mag saneringen met conventionele methoden (protocol 7001), tijdelijke uitplaatsingen van grond (protocol 7004) en graven in en saneren van de bodem (protocol 7005) uitvoeren.

 Klik hier voor het certificaat. 

Certificaten - SBB erkend leerbedrijf
SBB erkend leerbedrijf

De Kuiper infrabouw is erkend als leerbedrijf door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een bewijs dat de Kuiper Infrabouw de deskundigheid in huis heeft om mensen vakkundig op te leiden.

Klik hier voor het certificaat.