De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Riolering en wegen

Rioolreconstructies zijn essentieel voor de bescherming van zowel de natuur als van onszelf. Het uitvoeren van een rioolreconstructie vraagt om een aanpak waarbij aandacht besteed wordt aan zowel de omgeving als het riool, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Door de inzet van een vaste en vakkundige rioolploeg, die uitgerust is met het juiste materieel, wordt niet alleen hinder voorkomen maar ook de opdrachtgever ontzorgd. 

Naast de reconstructies van bestaande rioolsystemen realiseren wij complete rioleringsstelsels in gebieden die nog ontwikkeld worden. Vaak houdt dit in dat we tegelijkertijd een infiltratiesysteem aanbrengen om regenwater te laten infiltreren in de bodem. Om het rioolwater naar de plek van verwerking te transporteren, zijn er ook persleidingen benodigd. Door middel van een gestuurde boring, open ontgraving of andere sleufloze technieken realiseren wij, zonder de omgeving te verstoren, de afvoermogelijkheden voor uw rioolstelsel. 

Naast het realiseren van rioleringen bieden wij ook uitgebreide mogelijkheden voor het aanbrengen van verhardingen en alle bijhorende inrichtingselementen. Groenvoorzieningen, wegmeubilair en recreatieve voorzieningen, variërend van bebording en banken tot verkeersinstallaties en speeltoestellen, behoren tot de mogelijkheden.

Waarom De Kuiper Infrabouw?

  • Jong en slagvaardig familiebedrijf
    Jarenlange ervaring die is opgebouwd in de grond- weg- en waterbouwsector.
  • Uiteenlopende infrastructurele projecten
    Ontwerpen, realiseren en onderhouden.
  • Pro-actief en oplossingsgerichte benadering
    Wij dragen creatieve en innovatieve oplossingen aan.
Referentieprojecten
Riolering en wegen - Reconstructie Achterstaat Asperen

Reconstructie Achterstaat Asperen

Asperen

Riolering en wegen - Inrichting terreinen ASVZ

Inrichting terreinen ASVZ

Sliedrecht

Riolering en wegen - Reconstructie Blokweer Alblasserdam

Reconstructie Blokweer Alblasserdam

Alblasserdam

Riolering en wegen - Vervangen vijf kunstwerken in N324

Vervangen vijf kunstwerken in N324

Wijchen

Riolering en wegen - Inrichting buitenterrein McDonald's

Inrichting buitenterrein McDonald's

Breukelen

Riolering en wegen - Bouw- en woonrijp maken Morgenslag

Bouw- en woonrijp maken Morgenslag

Boven-Hardinxveld