De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Werk in uitvoering: Vervanging gemaal Hogeweg

14 maart 2017 | Werk in uitvoering voor Waterschap Rivierenland! Sinds enkele weken is er volop actie bij het vervangen van gemaal Hogeweg in Rossum. 

Vervanging van een gemaal gecombineerd met een stuw

De Kuiper Infrabouw is in februari gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemaal aan de Hogeweg in Rossum. Het huidige en verouderde gemaal zal worden gesloopt. Nieuwbouw is noodzakelijk om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het gemaal in de toekomst te kunnen garanderen. De werkzaamheden duren tot medio april 2017.

Overlast voorkomen 

Onze werkwijze is er op gericht om de overlast voor de omgeving tot een uiterst minimum te beperken. In tegenstelling tot de traditionele werkwijze, waarbij het gemaal vanaf de openbare weg vervangen wordt, hebben wij er voor gekozen om de aangrenzende sloot als werkterrein te gebruiken. Door de watergang voor de stuw tijdelijk te dempen met zand, kan een afsluiting van de Hogeweg voorkomen worden!