De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3972-zonnepanelen.jpg

5 juni: Wereldmilieudag

Bij De Kuiper Infrabouw denken we in waarden. Het is onze overtuiging dat we zorg moeten dragen voor het milieu. Bouwen begint met denken. We denken tijdens de ontwerpfase al zoveel mogelijk na over het minimaliseren van de milieubelasting. We denken na over ons energieverbruik, de levenscyclus van onze producten en het afval wat we produceren.

Reductie energieverbruik
Ons pand beschikt over energiepalen en zonnepanelen. Zo wekken wij onze eigen energie op.
Ons bedrijf beschikt over laadpalen waarmee wij onze elektrische auto’s en materieelstukken opgeladen kunnen worden.  waarmee we met onze eigen opgewekte energie Ook beschikken wij een ‘groene keet’. Op deze keet liggen 6 stuks 365 wp zonnepanelen. Naast het verlichten en verwarmen van de keet levert de keet ruim voldoende energie voor een bak ‘groene koffie’. Ook in het opladen van de accu’s voor het elektrische handgereedschap wordt voorzien.

Hergebruik vrijgekomen materialen
Vrijkomende materialen van onze projectlocaties hergebruiken we en recyclen we waar mogelijk.
Zo hergebruiken we regelmatig oude bestratingsmaterialen van onze projecten en maken hier grove betongranulaat van. De  afgelopen jaren maakt De Kuiper Infrabouw gebruik van biodiesel, dit zorgt voor een verlaging van de CO2, fijnstof en stikstof uitstoot.

Innovatief
Onze missie is het bijdragen aan goed rentmeesterschap over de aarde.
Daarom werken we altijd aan nieuwe oplossingen. Eind april 2023 hebben we de opdracht gegeven voor de ombouw van een Liebherr 926 graafmachine naar waterstof. Deze innovatieve transitie zal door Terberg Techniek uit IJsselstein worden uitgevoerd. De oplevering wordt verwacht in het najaar van 2023.

De Kuiper Infrabouw doet nog veel meer voor het milieu, lees hiervoor eens onze berichten bij Actueel op deze website.

3970-milieu.jpg
3971-beplanting-loods-1.jpg