De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2798-20200518-115050.jpg

Voorbereiding aanleg zonnepark Amstelwijck

12 juni 2020 l In opdracht van Zon Amstelwijck BV voert De Kuiper Infrabouw alle civiele werkzaamheden uit ter voorbereiding op de aanleg van het zonnepark Amstelwijck te Dordrecht.

Opdracht

Het terrein bestaat uit diverse opgehoogde delen en de locatie is verdacht van NGE, niet gesprongen explosieven. Deze onderdelen vormden een belemmering voor de realisatie van het zonnepark.

De doelstelling van de opdrachtgever om op verantwoorde, slimme en doordachte wijze invulling te geven aan het bouwrijp maken, past goed bij de werkwijze van De Kuiper Infrabouw. De combinatie van het plan van aanpak en wijze van samenwerking hebben er toe geleid dat De Kuiper Infrabouw de opdracht heeft verworven. De wensen van de opdrachtgever zijn vertaald naar een ontwerp dat in eigen beheer is opgesteld.

Bouwrijp maken

Het perceel, aan de Zuidzijde van de N3 langs de A16 met een oppervlakte van ca. 6 ha wordt bouwrijp gemaakt voor de aanleg van ca. 11.500 zonnepanelen.

Omdat het een NGE verdachte locatie betreft, wordt de locatie gedetecteerd. Na het eventueel ruimen van de ‘niet gesprongen explosieven’ zal De Kuiper Infrabouw het gehele terrein draineren en in profiel brengen. De aanwezige asbest en bodemverontreinigingen worden gesaneerd. 

Na de expolievendetectie en de bodemsanering zal De Kuiper Infrabouw natuurlijkvriendelijke oevers realiseren langs de perceelgrenzen. Vrijgekomen materialen zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt ten behoeve van de egalisatie van het lager gelegen terrein. Eveneens zullen servicewegen worden aangelegd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het zonnepark.

Het zonnepark zal naar verwachting eind 2020 gereed zijn voor gebruik.