De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2387-20180205-081944.jpg

Volop actie; herinrichting terrein LCG Gorinchem

 14 februari 2018 | In opdracht van Logistiek Centrum Gorinchem zijn wij gestart met de complete herinrichting van de overslagterminal. Afgelopen jaar is een gedeelte van de bestaande bedrijfspanden gedemonteerd. Inmiddels zijn we gestart met de herinrichting. 

Demontage van de bestaande gebouwen

Voorafgaand aan de uitvoering zijn de bestaande gebouwen gedemonteerd. Om de gebouwen, met een hoogte van meer dan 10 meter, veilig te demonteren is een speciale graafmachine met een groot bereik ingezet. Na de demontage van de bovenbouw zijn alle funderingen inclusief de onderliggende infrastructuur verwijderd. 

Ontwerp in bouwteam

Om de kennis van de uitvoerende partij optimaal te benutten, heeft de opdrachtgever ervoor gekozen om het ontwerp bij De Kuiper Infrabouw onder te brengen. In samenwerking met de gebruikers, nutsbedrijven en de leveranciers van de terreininrichting is een integraal ontwerp opgesteld. Dit ontwerp is de basis voor een voortvarende realisatie. 

Start van de realisatie

Begin februari is de realisatie begonnen. Middels het afgraven van het bestaande terrein en het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel is de basis gelegd. In het komende jaar zal terrein van ruim 10.000 vierkante meter gefaseerd aangebracht worden.