De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3072-17.jpg

Tweede mijlpaal bereikt bij reconstructie centrum Schelluinen

22 januari 2021 l Met het aanbrengen van de prefab kademuur, heeft De Kuiper Infrabouw een tweede mijlpaal bereikt bij de reconstructie van het centrum te Schelluinen. De laatste fase van dit multidisciplinaire project is gestart en zal naar verwachting medio april 2021 worden afgerond.

EMVI

Gemeente Molenlanden heeft de intentie haar dorpskernen op te frissen door er A-locaties van te maken. Daarom worden centra opnieuw ingericht en veiliger gemaakt voor verkeer. Zo ook in Schelluinen. Bij de EMVI-aanbesteding was De Kuiper Infrabouw de winnende inschrijver. De beoordelaars waardeerden in het plan van aanpak de zorg voor de omgeving het hoogst. Met name de toepassing van maatregelen die overlast voorkomen, waren doorslaggevend voor de hoge waardering.  

Uitvoering

Het projectgebied omvat onder meer Kerkplein, Kerkweg en de Voordijk tot aan de Nolweg. Voorafgaand aan de reconstructie moesten nutsbedrijven in dit projectgebied werkzaamheden uitvoeren. Door beperkingen vanwege corona, zijn de werkzaamheden later gestart dan gepland was.  

De werkzaamheden vanaf de Nolweg tot het Kerkplein zijn zo goed als gereed. In dit gebied is de oude bestrating verwijderd en zijn gebakken klinkers aangebracht. Voor de verkeersveiligheid zijn fietsstroken gemarkeerd. Hiermee is de eerste fase afgerond. 

Nabij de kerk is de riolering vervangen. De riolering lag gedeeltelijk onder een voormalige begraafplaats, waardoor voorzichtigheid was geboden en de werkzaamheden plaatsvonden onder archeologische begeleiding. De aangetroffen skeletten zijn geborgd en worden onderzocht. Op een later moment worden de skeletten herbegraven op een andere begraafplaats.

Tweede Mijlpaal

Inmiddels is de door De Kuiper Infrabouw geprefabriceerde kademuur van 20 meter aangebracht. Hiermee is de tweede mijlpaal van dit project bereikt. Momenteel brengt De Kuiper Infrabouw het metselwerk van de kademuur aan. De kademuur met het metselwerk vormt een geheel met het historische dorpsgezicht. Verder worden het Kerkplein, de Zandkade en de Kaatsbaan nog voorzien van de nieuwe inrichting. Met het aanbrengen van de twee fietsbruggen legt De Kuiper Infrabouw medio april 2021 de laatste hand aan dit multidisciplinaire project.

Multidisciplinair

Binnen het project komen alle disciplines bij elkaar en dat vraagt om creatieve oplossingen en een integrale aanpak. Niet alleen voor de technische aspecten, maar ook voor de omgeving. Door het omgevingsmanagement zelf in handen te nemen en dit goed in te richten, ontzorgt De Kuiper Infrabouw Gemeente Molenlanden in hoge mate. Op die manier zet De Kuiper Infrabouw zich in voor een duurzame samenwerking met haar opdrachtgever en haar werkomgeving.