De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2989-project-a20-077-pa212540.jpg

Sloop De Oude School Nieuw-Lekkerland bijna gereed

30 oktober 2020 l De sloop van het pand De Oude School in Nieuw-Lekkerland is bijna afgerond. Na de sloop van de RWZI in Nieuw-Lekkerland, is De Oude School de tweede sloop die De Kuiper Infrabouw uitvoert binnen de normeringen van het certificaat BRL SVMS-007. Door de verantwoorde sloopwijze volgens het certificaat, is de opdrachtgever altijd verzekerd van een veilige en milieukundig verantwoorde sloop.

De Oude School in Nieuw-Lekkerland was een voormalige basisschool en stond al jaren leeg. Verpaupering en vandalisme waren aan de orde van de dag. Om verdere verpaupering en vandalisme te voorkomen, besloot Gemeente Molenlanden het pand te laten slopen.

Eerst is het pand vanbinnen volledig gestript. Na de asbestsanering kon de sloop daadwerkelijk beginnen. Gedurende de sloop moest De Kuiper Infrabouw doorlopend rekening houden met de omgeving. De toegang was beperkt en extra voorzichtigheid was geboden voor het dichtbebouwde binnenstedelijke gebied. 

Inmiddels zijn alleen nog de te recyclen restanten over. Het terrein wordt met grond aangevuld en verzorgd achtergelaten. Over de toekomstbestemming van het terrein is nog geen beslissing genomen.

Door te slopen binnen de normeringen van het certificaat BRL SVMS-007, wordt de veiligheid van medewerkers en omgeving geborgd. Een efficiënte scheiding van alle vrijkomende materialen zorgt ervoor dat zoveel mogelijk materialen te recyclen zijn en in de kringloop blijven. Hiermee draagt De Kuiper Infrabouw bij aan de circulariteit en het behoud van de aarde.

 
What do you want to do ?
New mail

Factsheet

 

 
What do you want to do ?
New mail