De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3231-1.jpg

Reconstructie centrum Schelluinen officieel afgerond!

20 juli 2021 l Op donderdag 15 juli 2021 is de reconstructie van het centrum in Schelluinen officieel afgerond. Dit werd gevierd in kleine kring waarbij men terugkeek op het vele werk dat is verzet en de fijne samenwerking.

De reconstructie

In het afgelopen jaar hebben we ons voor Gemeente Molenlanden en de wijk ingezet om de fundering van de straten te vernieuwen, de buitenruimte duurzaam in te richten en het nodige onderhoud te verrichten. De entree van de kern is vernieuwd door het aanbrengen van verkeersbrug en een fietsbrug. De straten zijn voorzien van degelijk gebakken klinkers en de verkeersveiligheid is verhoogd door het aanbrengen van (vrij liggende) fietspaden en fietsoversteekplaatsen. Met het aanbrengen van een prefab betonnen kademuur in authentieke stijl heeft het centrum een aantrekkelijke uitstraling gekregen. Naast dat de reconstructie zorgt voor een betere verkeersveiligheid en het dorpsaangezicht is verbeterd, is ook aandacht besteed aan de biodiversiteit. Zo zijn er in de vorm van de kademuur op het kerkplein vleermuiskasten ingemetseld en zijn er bomen geplant.

Officiële afronding

Door de fijne samenwerking, hebben we een mooi eindresultaat op kunnen leveren. Dit werd gevierd in kleine kring waarbij wethouder Johan Quik de taart aansneed. In zijn toespraak was de wethouder lovend over de inzet en het prachtige resultaat dat is geleverd. Hierbij zijn alle partijen die hebben meegewerkt, bedankt voor hun inzet. Speciaal richtte de wethouder zich ook tot de inwoners en ondernemers van het dorp. Zo bedankte hij hen voor hun begrip en geduld tijdens de uitvoering van het werk.

Bij De Kuiper Infrabouw kijken we terug op een project dat we steeds verder zagen groeien. Het veranderende straatbeeld en uiterlijk van het dorp, maakt dat het dorp niet alleen verkeersveiliger is geworden, maar ook aantrekkelijker voor mensen van buitenaf. De nostalgie van een karakteristiek centrum is teruggebracht. Op die manier hebben we de dorpskern van Schelluinen mooier kunnen maken met wat we bouwden. Door de aandacht die er was voor biodiversiteit mochten we ook ons steentje bijdragen aan de juiste balans tussen mens en natuur.

''Door de fijne samenwerking, hebben we een mooi eindresultaat op kunnen leveren.''

Anton Verrips - Projectleider

3241-20210712-123705.jpg