De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3063-de-kuiper-nieuw-lekkerland-4.jpg

Primeur brug afrit Lekdijk te Nieuw-Lekkerland

18 januari 2021 l Afgelopen vrijdag heeft De Kuiper Infrabouw een volledig geprefabriceerde brug aangebracht ten behoeve van de nieuwe afrit aan de Lekdijk te Nieuw-Lekkerland. Dit is de eerste brug die De Kuiper Infrabouw inclusief metselwerk heeft geprefabriceerd.

Van ontwerp tot uitvoering

Gemeente Molenlanden wil het voormalige terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland transformeren naar een fraai parkeerterrein bestemd voor bussen met toeristische doeleinden in Kinderdijk.

Eerder kreeg De Kuiper Infrabouw al opdracht voor het amoveren van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nadat het terrein bouwrijp was opgeleverd, kreeg De Kuiper Infrabouw opdracht voor het ontwerp en de realisatie van de ontsluiting naar het toekomstige parkeerterrein.

Na de goedkeuring van het ontwerp is De Kuiper Infrabouw van start gegaan met de voorbereidingen van de ontsluiting met de Lekdijk. Deze dijk betreft een primaire waterkering, waardoor een zettingsvrije ophoging met BIMS noodzakelijk was.

Om toegang te verstrekken naar het toekomstige parkeerterrein, realiseert De Kuiper Infrabouw een verbinding over de Bakwetering middels een verkeersbrug met een landhoofdbreedte van 16 meter en een brugdekoverspanning van 2,74 meter. Alle elementen van deze brug zijn door De Kuiper Infrabouw inclusief het metselwerk geprefabriceerd en op locatie aangebracht.

Nu de brug is aangebracht, worden de werkzaamheden ten behoeve van de te realiseren ontsluiting verder herpakt. De verwachting is dat dit project medio maart 2021 wordt opgeleverd.

Primeur

De Kuiper Infrabouw is specialist op het gebied van ontwerpen en realiseren van betonnen verkeersbruggen. Nog niet eerder heeft De Kuiper Infrabouw het metselwerk opgenomen in de prefabricage, daarmee is de realisatie van deze betonnen verkeersbrug met metselwerk een primeur. En met succes. Binnen één dag is een complete verkeersbrug aangebracht. De efficiënte werkmethode heeft geleid tot een tijd- en kostenbesparing voor zowel de opdrachtgever als De Kuiper Infrabouw.

Met de realisatie van dit project laat De Kuiper Infrabouw haar expertise zien binnen een totaaloplossing, van ontwerp tot uitvoering. Dit doet zij vanuit haar overtuiging de beste verbindingen te maken. Niet alleen tussen land en water, maar ook tussen mens en techniek.