De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3186-leaves-15757.jpg

Groen, Groener, Groenst

21 mei 2021 I Nieuwe zuinigere machines, deskundige medewerkers en nu ook schonere brandstof. De Kuiper Infrabouw is op weg naar een schonere wereld.

Schonere brandstof

In de afgelopen jaren heeft De Kuiper Infrabouw op diverse projecten de ingezette machines al laten draaien op een mengsel van CO2 Saving Diesel (HVO) en conventionele diesel. Door de inzet van deze brandstof heeft de Kuiper Infrabouw flink minder zwavel, fijnstof en CO2 uitgestoten.

Geïnspireerd door dit mooie succes heeft De Kuiper Infrabouw onlangs besloten om voor het gehele machinepark een schonere diesel te gaan gebruiken. In samenwerking met brandstoffenleverancier Den Hartog in Groot-Ammers is gekozen voor een duurzamere variant met een verhoogd aandeel hoge kwaliteit biodiesel, de Xtra Green Diesel.

Xtra Green diesel

In deze schonere diesel is gemiddeld 10 procent van de conventionele fossiele diesel vervangen door hernieuwbare biodiesel. Deze is niet gemaakt uit omstreden voedselgewassen, maar uit reststromen zoals gebruikt plantaardig frituurvet. Dit heeft het voordeel dat deze biobrandstof geen enkele impact heeft op de voedselvoorziening in de wereld. En dat maakt de brandstof écht duurzaam.

Flinke CO2 besparing

Met deze Xtra Green Diesel zet De Kuiper Infrabouw stappen om haar CO2-uitstoot te verlagen. Dit jaar levert deze nieuwe brandstof een CO2-reductie op van 100 ton. Op deze manier draagt De Kuiper Infrabouw bij aan de juiste balans tussen mens en milieu vanuit de overtuiging voor goed rentmeesterschap over de aarde.