De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2281-img-2842.jpg

Eerste mijlpaal herinrichting Merwebolder bereikt!

In de afgelopen zes weken werd er enorm veel werk verzet. De huidige infrastructuur werd volledig verwijderd, een nieuw hoofdriool werd aangelegd en tot slot zijn de nieuwe asfaltverhardingen aangebracht. Hiermee is de eerste fase volledig gereed!  

Eerste mijlpaal gehaald!

Begin mei zijn we gestart met de complete herinrichting van de toegangswegen naar het terrein van de Merwebolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd op een terrein van een zorg- en dienstverlening instelling. Een groot deel van de cliënten heeft een verstandelijke beperking. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak, met aandacht voor de omgeving. Nu de eerste fase succesvol is afgerond, kan worden begonnen met de inrichting van het hoofdterrein.