De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3011-project-a20-066-pc022480.jpg

Een robuust systeem voor de waterveiligheid in park Oudegein!

4 december 2020 l Het is nog lastig voor te stellen, maar begin 2021 is park Oudegein in Nieuwegein in een net, nieuw jasje gestoken en verzekerd van de waterveiligheid.

KWA

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) uitbreiden om te voldoen aan de toenemende vraag naar zoetwater vanwege het zoetwatertekort in Midden-Nederland. Één van de hoofdmaatregelen is het aanpassen van het watersysteem in park Oudegein te Nieuwegein.

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het realiseren van een nieuw gemaal met verdeelwerk en stuwen, het aanbrengen van een PE-leiding, houten damwand en het realiseren van waterpartijen. En dat alles in een gebied met cultuurhistorische, educatieve en recreatieve doeleinden. Wat dit werk mede bijzonder maakt, is dat de monumentale poldermolen Oudegein na oplevering weer kan meedraaien in de waterhuishouding van de polder.

Werk in uitvoering

In september 2020 heeft De Kuiper Infrabouw een vliegende start gemaakt met het werk. Dichtbij de monumentale molen heeft De Kuiper Infrabouw inmiddels de gemaalput met de pomp en andere benodigde putten geïnstalleerd. Het PE-leidingwerk wordt momenteel op vakkundige wijze aan elkaar gelast door middel van spiegellassen en in week 50 volledig aangebracht. Middels het PE-leidingwerk wordt straks het water vanuit de gemaalput doorgepompt naar de iets verderop gelegen verdeelput die het water afvoert naar de uitstroomput, de waterpartij van de molen of de waterpartij van het park. De uitstroomput heeft als doel het water af te voeren in de Doorslag.

Nadat het nieuwe gemaal verder is geïnstalleerd en afgewerkt, kan De Kuiper Infrabouw het oude gemaal ontmantelen. De laatste hand aan het werk wordt gelegd na het aanbrengen van diverse duikers en de realisatie van de vijvers nabij de molen.

Missie

De Kuiper Infrabouw is specialist op het gebied van het ontwerpen en uitvoeren van klimaatadaptatie werken. Vanuit het specialisme denkt De Kuiper Infrabouw op een duurzame wijze mee met haar opdrachtgevers om het vraagstuk rondom klimaatadaptatie aan te pakken. Dit doet zij niet alleen omdat zij een specialist is, maar ook omdat het haar missie is. ‘’We beschermen ons land en alles wat ons lief is.’’