De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3116-5.jpg

De totaaloplossing van de Schoenriemsebrug

17 maart 2021 l Van ontwerp tot uitvoering, hierin ligt de kracht van De Kuiper Infrabouw. Zo ook bij de vervanging van de Schoenriemsebrug tussen Almkerk en Woudrichem waarbij De Kuiper Infrabouw de opdracht kreeg voor een totaaloplossing. De werkzaamheden op projectlocatie zijn enkele weken geleden van start gegaan en vorderen gestaag.

Vervanging Schoenriemsebrug

In opdracht van Gemeente Altena vervangt De Kuiper Infrabouw de Schoenriemseburg die is gelegen aan de Almkerkseweg, de doorgaande weg tussen Almkerk en Woudrichem. De huidige brug is versleten en daarom aan vervanging toe. In de nieuwe situatie wordt de brug 1 meter breder, waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd.

Ontwerp

Nadat De Kuiper Infrabouw de opdracht op basis van de hoogste EMVI-score gegund kreeg, heeft zij de eisen van de opdrachtgever vertaald naar een praktisch ontwerp. De nieuwe verkeersbrug moest vooral verkeersveiliger worden en voldoen aan de huidige normen en richtlijnen. In samenwerking met de opdrachtgever is zo een succesvol ontwerp tot stand gekomen.

Bypass

Om de bereikbaarheid van de doorgaande weg te borgen en de grootste hinder voor weggebruikers te voorkomen, heeft De Kuiper Infrabouw een bypass ontworpen. Deze bypass is inmiddels gerealiseerd en sinds afgelopen week in gebruik. Vooral voor de weggebruikers en de omgeving werkt deze maatregel ontzorgend. De bypass voorkomt veel overlast van sluipverkeer in de kern van Uppel en Uitwijk. Men hoeft niet onnodig om te rijden en extreme drukte op andere wegen wordt voorkomen. Ondertussen kan het werk ongestoord doorgang vinden.

Verkorte uitvoeringsperiode

Onder het motto ‘’Simpel als het kan, intelligent als het moet’’ heeft De Kuiper Infrabouw ook bij dit project invulling gegeven aan een efficiënte uitvoeringsperiode. Doordat De Kuiper Infrabouw beschikt over een eigen prefab-afdeling, kunnen de meeste werkzaamheden buiten de projectlocatie plaatsvinden. Deze maatregel levert een verkorting op in de doorlooptijd, waardoor de vervanging op projectlocatie binnen slechts 8 weken gerealiseerd kan zijn.

Momenteel wordt de huidige brug gesloopt. Hierna brengt De Kuiper Infrabouw de funderingspalen aan. Tegelijkertijd worden de prefab-elementen prefabriceerd op de eigen prefab-afdeling. Naar verwachting vindt de oplevering van het project plaats eind april 2021.

Een totaaloplossing

De Kuiper Infrabouw werkt het liefst in totaaloplossingen, van ontwerp tot uitvoering. Dit project biedt hierin een mooi perspectief. Onderscheidenheid wordt binnen de totaaloplossing geboden door de proactieve en praktische aanpak in alle facetten van het project.

Op de hoogte blijven van dit project? Bekijk hier de projectpagina!

‘’De juiste verbinding tussen land en water, opdrachtnemer en opdrachtgever, De Kuiper Infrabouw en omgeving.‘’ 

Projectleider Gertjan Schumacher