De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2557-czaxw2ragvsh-wd640.jpeg

De Kuiper Infrabouw neemt deel aan CO2 reductie programma “Bewust omgaan met Energie”

De Kuiper Infrabouw is zich bewust van haar invloed op het milieu en stelt zich als doel om de impact van onze activiteiten hierop te minimaliseren. Om actief CO2 uitstoot te reduceren is De Kuiper Infrabouw gecertificeerd op basis van het reductiesysteem CO2 Prestatieladder.  Als onderdeel hiervan wordt er geïnvesteerd in samenwerking en delen van kennis, middels deelname aan het CO2 reductie programma “Bewust omgaan met Energie”.

Bewust omgaan met Energie

Samen met 14 bedrijven uit de regio streeft De Kuiper Infrabouw naar een ambitieuze CO2 reductie. Kern van de groep is ‘leren van elkaar’. Het initiatief is opgericht door Mourik Infra. Stichting Stimular begeleidt de groep en zorgt enerzijds voor inhoudelijke input met actuele kennis over CO2 reductie maatregelen en anderzijds een borging dat alle deelnemers praktische kennis en ervaringen uitwisselen.

Doelstellingen van het initiatief zijn:

  • De verbruiksmonitoring van de mobiele werktuigen verbeteren en de kengetallen terugkoppelen aan de machinisten.
  • 10% van de werktuigen en transportvoertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden.
  • 10% van het wagenpark elektrisch te laten rijden.

CO2 reductie de Kuiper Infrabouw

De Kuiper Infrabouw heeft zich als doel gesteld om in 2022 een  CO2 uitstootvermindering van 10% ten opzichte van 2017 te realiseren.

Hiervoor zijn recent de volgende CO2 reductiemaatregelen genomen:

  • Inkoop 100% groene stroom
  • Monitoring brandstofverbruik van mobiele werktuigen
  • Actief nadenken over brandstof besparende maatregelen in de uitvoering
  • Gebruik CO2 Saving Diesel