De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3105-project-a20-141-p2243287.jpg

De Kuiper Infrabouw realiseert klimaatadaptief rioolsysteem

5 maart 2021 l In januari 2021 is De Kuiper Infrabouw van start gegaan met de realisatie van een klimaatadaptief rioolsysteem in de Tets van Goudriaanstraat e.o. in Gorinchem. Dit project behoort tot één van de pilot projecten van Gemeente Gorinchem in het kader van klimaatadaptatie.

Toekomstbestendig
De riolering en openbare inrichting van de Test van Goudriaanstraat en omgeving waren verouderd en aan vervanging toe. Voor Gemeente Gorinchem vormde deze vervanging meteen een kans om een toekomstbestendig systeem toe te passen die de woonwijk bestand maken tegen extreme weersomstandigheden.

TTE-systeem
In het project is gekozen voor een TTE-systeem dat wordt toegepast in de vele parkeervakken die het projectgebied heeft. Het TTE-systeem bestaat uit grastegels waar het gras al in groeit. Het regenwater wordt eerst opgevangen in de grastegels en daarna vertraagd afgevoerd naar het infiltratieriool.

Dit systeem zorgt ervoor dat de straten niet blank komen te staan bij hevige regenval. De bodem neemt het water op en alles wat overblijft, wordt afgevoerd naar een nabijgelegen water. Hierdoor wordt kostbaar water, dat goed is voor de bodem, niet onnodig afgevoerd en nuttig gebruikt. Daarnaast zijn de grastegels een goede maatregel tegen extreme hitte. Groen absorbeert namelijk minder hitte dan bijvoorbeeld asfalt of bakstenen. Eveneens zorgt groen voor een betere luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. Hierdoor is het systeem niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de leefbaarheid.

Planning
Door de aanwezigheid van flatgebouwen is er een grote parkeerdruk in de wijk. Gedurende het project mogen daarom maar een beperkt aantal parkeervakken buiten gebruik zijn. Dit brengt een extra uitdaging met zich mee in de uitvoering, zowel voor de planning als de omgeving.

In januari 2021 is De Kuiper Infrabouw gestart met de uitvoeringsfase. Het eerste gedeelte is al gereed en in gebruik. Door een efficiënte en strakke planning kan De Kuiper Infrabouw dit project al halverwege september 2021 opleveren. Dit is anderhalve maand eerder dan de oorspronkelijke planning. Hiermee ontzorgt De Kuiper Infrabouw zowel de betrokkenen in de omgeving als haar opdrachtgever.

Verbinding tussen mens en wereld
Met dit project wil De Kuiper Infrabouw de wereld niet alleen mooier maken, maar ook beter. Niet alleen de mens is geholpen met deze klimaatadaptieve oplossing, maar ook onze kostbare bodem. Op die manier weet De Kuiper Infrabouw met dit project de juiste verbinding te leggen tussen mens en wereld.