De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2741-walburg-p4228951.jpg

De eerste mijlpalen van Walburg

1 mei 2020 l In december 2019 is De Kuiper Infrabouw van start gegaan met de reconstructie en herinrichting van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Deze week zijn de eerste 2 mijlpalen bereikt!

Bouwteam

Het gebied rondom winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht is op sommige plaatsen tot wel 40 cm. verzakt. Daarnaast had de omgeving rondom het winkelcentrum ook niet meer de gewenste uitstraling. Gemeente Zwijndrecht schreef een aanbesteding uit waarbij ze op zoek ging naar een ervaren partner voor het bouwteam. De Kuiper Infrabouw was de economisch meest voordelige inschrijver. Doorslaggevend bij de aanbesteding was de ervaring met bouwteams, de kennis en kunde op het gebied van duurzame reconstructies en de wijze van samenwerking. Daarmee heeft De Kuiper Infrabouw haar plaats als hoofdaannemer in dit bouwteam gewonnen.

Het bouwteam is op 17 april 2019 van start gegaan met de volledige uitwerking van het voorlopig ontwerp. Tijdens dit traject zijn veel optimalisaties doorgevoerd en is invulling gegeven aan meerdere duurzaamheidsvraagstukken. Ook was er veel aandacht voor het esthetische deel van de nieuwe inrichting. Het project biedt veel uitdagingen wat betreft de omgeving. Het projectgebied is binnenstedelijk en dicht bebouwd. Daarnaast is er winkelend publiek, vindt er een weekmarkt plaats, zijn er veel verkeers- en transportbewegingen, wonen er een flink aantal senioren en passeren er dagelijks ca. 1000 middelbare scholieren het projectgebied.

Duurzaam en klimaat adaptieve maatregelen

De Kuiper Infrabouw werkt op een duurzame manier, door uit het werk vrijkomende materialen her te gebruiken en deze in de waterbergende fundering toe te passen. Door middel van open bestrating in de parkeervakken, vindt afwatering plaats in de waterbergende fundering ónder de parkeervakken. In de rijbanen is dichte bestrating toegepast die afwatert naar de naastgelegen parkeervakken waar het regenwater de bodem infiltreert. Deze klimaat adaptieve maatregelen voorkomen dat het parkeerterrein en de rijbanen blank komen te staan tijdens hevige regenval. Daarnaast worden volwassen bomen teruggeplant die voor schaduw en verkoeling zorgen en fijnstof afvangen.

Eerste 2 mijlpalen zijn bereikt

In december 2019 is De Kuiper Infrabouw van start gegaan met de vervanging van het rioolgemaal. Daaropvolgend is het stamriool richting de Beneluxlaan vervangen. In de 2e fase is het stamriool richting de Laan van Walburg vervangen. Het nieuwe stamriool is van beton en heeft een diameter van 1000 mm. Naast het riool is een drainagetransportriolering aangelegd met een diameter van 500 mm. Tijdens de vervanging is de toegang naar alle bedrijven en winkels, waaronder het drukke laad- en losverkeer van de Aldi en de Jumbo, volledig bereikbaar gebleven. Deze week heeft De Kuiper Infrabouw de laatste hand gelegd aan het diepliggende stamriool en deze is exact volgens de vooraf opgestelde planning gereed! Naast het stamriool zijn ook de parkeerterreinen Wadden en IJsselmeer volgens planning in gebruik genomen.

Op 4 mei 2020 gaat De Kuiper Infrabouw verder met de reconstructie en herinrichting van het grote parkeerterrein Biesbos. Hierdoor wordt de weekmarkt tijdelijk verplaatst. De verwachting is dat de weekmarkt vanaf oktober 2020 weer op parkeerterrein Biesbos zal plaatsvinden. Aansluitend worden alle overige gebieden rondom winkelcentrum Walburg aangepakt. De formele oplevering is gepland eind 2021. Dankzij het grondige voorbereidingstraject en het voorspoedige verloop in de uitvoering, verwacht De Kuiper Infrabouw dit project al in juni 2021 te kunnen opleveren.