De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2921-uitleg-waterpasserende-bestrating.jpg

Circulair en klimaatadaptief bouwen

14 september 2020 l Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme neerslag en droogte. Daarom gaan klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken een steeds grotere rol spelen bij de ruimtelijke inrichting. Zo ook bij Gemeente Zwijndrecht. Zij wilde project winkelcentrum Walburg als pilotproject gebruiken voor het maken van duurzame en klimaatadaptieve keuzes. Dit om de juiste balans te creëren tussen mens en wereld, grond en water. Laat dat nou precies de visie van De Kuiper Infrabouw zijn!

Circulaire oplossing

Bij heftige regenval ontstaat vaak een capaciteitsprobleem in de afvoer van regenwater. In droge periodes komen we juist water te kort in onze bodem. Dit komt doordat de rioleringssystemen standaard zijn ingericht en het regenwater afvoeren naar nabij gelegen watergangen. Zonde om dit kostbare water maar naar één plek af te voeren! Daarom heeft De Kuiper Infrabouw in het bouwteam met Gemeente Zwijndrecht bij project winkelcentrum Walburg een circulaire waterbergende fundering bedacht.  

De waterbergende fundering bestaat uit een grove betongranulaat. Het granulaat is gebroken van de oude bestratingsmaterialen uit het project en is daarmee volledig circulair en dus duurzaam. Door de holle ruimtes in het granulaat, is het granulaat licht in gewicht en kan het 120 mm water bergen. Dit komt neer op een waterbergend vermogen van maar liefst 40%.

Het fijne granulaat is toegepast als fundering van de rijweg. De waterpasserende bestrating zorgt ervoor dat regenwater snel wordt afgevoerd in het waterbergende pakket. Dit waterbergende pakket onder de parkeervakken, houdt het water vast door de toepassing van een overstortsysteem. Vervolgens wordt het regenwater vertraagd afgevoerd in de bestaande bodem.

De waterberging onder de verhardingen leidt tot minder belasting van de watergangen en ander open water in de directe omgeving en draagt zo bij aan een betere waterbeheersing voor de grotere omgeving.

De wereld een stuk mooier maken met wat we circulair bouwen

Door zowel ruimte als het water slim te gebruiken, verbetert de leefomgeving van mens en dier. Ook verkleint het de kans op problemen zoals onvoldoende veilige dijken, waterwateroverlast of een slechte waterkwaliteit. Het resultaat is een infrastructuur die zowel klimaatadaptief als duurzaam is. En zo zorgt De Kuiper Infrabouw dus voor een juiste balans tussen mens en wereld, grond en water!

Met de bouw van een duurzame waterbergende fundering heeft De Kuiper Infrabouw invulling gegeven aan de klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken van Gemeente Zwijndrecht. Met dezelfde visie en overtuiging kan De Kuiper Infrabouw ook uw organisatie helpen met de invulling van de vraagstukken rondom klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulair bouwen! Wilt u meer weten? Jan-Willem Meerkerk vertelt u er graag meer over! U kunt contact met hem opnemen via telefoonnummer 085-0409700.