De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
3443-200429-pannerling-wsrl06063-0.jpg

Een goed begin van 2022: Bouwteamopdracht E&C gemaal Pannerling

Waterschap Rivierenland heeft De Kuiper Infrabouw opdracht verstrekt voor de eerste fase van het project ‘Nieuwbouw gemaal Pannerling en realisatie vispassage’ te Doornenburg. 

Gemaal en vispassage

In het Pannerdens kanaal bij Doornenburg ligt het drijvende gemaal "De Pannerling". Dit is een belangrijk object die de wateraanvoer vanuit de Rijn naar de Linge verzorgt. Bij lage rivierwaterstanden kan het gemaal niet voldoende water inlaten en moeten er extra pompen geplaatst worden. Om voldoende aanvoercapaciteit voor de komende 20 jaar te kunnen waarborgen moet er een nieuw vast gemaal komen met een capaciteit van 21.600 m3/uur.

Ambities waarmaken met een ontwerpende aannemer

Om aan de ambitieuze doelstelling van de opdrachtgever te kunnen voldoen heeft De Kuiper Infrabouw een deskundig ontwerpteam samengesteld. De beschreven aanpak van het ontwerpproces, de samenwerking, risicobeheersing en invulling SROI hebben onderscheid gemaakt bij de EMVI aanbesteding. Hierdoor is De Kuiper Infrabouw als winnaar geëindigd.

Tijdens fase 1, waarvoor inmiddels opdracht is verstrekt, wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een voor de opdrachtgever technisch, esthetisch en functioneel aanvaardbaar uitvoeringsontwerp.

De doelstelling is om het ontwerp april 2022 uitvoering gereed op te leveren. De oplevering voor de realisatie van het gemaal staat gepland in maart 2023.

Bouwteamsamenwerking

Om de ambitieuze planning van het project te behalen heeft de opdrachtgever gekozen voor een intensieve en vroegtijdige samenwerking met de opdrachtnemer en overige stakeholders.

De Kuiper Infrabouw weet als geen ander, welke ingrediënten er nodig zijn voor een succesvolle samenwerking binnen het bouwteamproject. Dergelijke bouwteamprojecten sluiten naadloos aan op de visie en bij de kernwaarden van De Kuiper Infrabouw.