De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl
2832-rioolgemaal-p7060583.jpg

Afzinking rioolgemaalkelder Andelst is een feit!

17 juli 2020 l In opdracht van Waterschap Rivierenland vervangt De Kuiper Infrabouw twee rioolgemalen in Andelst en Zetten. De eerste ring van de gemaalkelder in Andelst is in de afgelopen week afgezonken.

De opdracht maakt deel uit van het centraliseren van een aantal zuiveringen op één locatie. Hiermee wordt het complete rioolsysteem duurzamer en onderhoudsvriendelijker. Om deze centralisatie mogelijk te maken, moet de capaciteit van de bestaande rioolgemalen worden vergroot.

Ontwerp en realisatie

Tijdens de ontwerpfase is een 3D ontwerp opgesteld met daarin zowel de civiele, werktuigbouwkundige als de elektrotechnische onderdelen.

In de afgelopen periode is De Kuiper Infrabouw van start gegaan met de realisatie van het nieuwe gemaal in Andelst. Middels een tijdelijke pompinstallatie is het beheer van het bestaande gemaal overgenomen. Vervolgens is het bestaande gemaal volledig verwijderd en zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw gemaal. Door onverwachte obstakels in de bodem, is er voor gekozen om de werkwijze aan te passen. Met een adequate en doordachte wijziging van werkmethode is uitloop van het project voorkomen. Inmiddels wordt met de afzinkmethode de nieuwe basis voor de gemaalkelder gerealiseerd.

Vorige week zijn de wanden van de gemaalkelder geplaatst en aangestort. In de afgelopen week is de eerste ring afgezonken. Na de realisatie van de betonnen onderbouw worden de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties aangebracht.

Specialisme

Door in de afgelopen jaren voor meerdere soortgelijke gemalen zowel de ontwerp- als de realisatiefase te doorlopen, heeft De Kuiper Infrabouw specialistische ervaring opgebouwd die op ieder moment van het project wordt ingezet. Met deze ervaring en een praktische benadering heeft De Kuiper Infrabouw zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van de bouw van (riool)gemalen.